Mångkultur

Mångkulturgruppen är mycket aktiv med flyktingfrågor på orten. Gruppen skötte tidigare språkutbildning på finska för flyktingar, men detta år sätts resurserna på läxhjälp för barnen. Utöver utbildning så arrangerar gruppen olika evenemang och stöder flyktingarna på olika sätt.

Sommaren 2017 startades en gemensamt café, Sawa, blandmed flyktingkvinnorna i samarbete med den finska Församlingen. Café-verksamheten var ett lyckat projekt och kan eventuellt leda till framtida café-företag och sysselsättning.

Som gruppledare fungerar Sirkka Koivunen.