Materialdonationer

P.g.a. utrymmesbrist så ber vi vanligtvis materialdonationer att föras direkt till Kontti, Röda Korsets butikskedja. Kontti säljer materialet och inkomsterna kommer Röda Korset till godo. Närmaste Kontti-butik finns på Satakuntavägen 105, 20320, Åbo. 

Eventuellt kan vi ta emot mindre mängder material om det finns förhinder för att föra det till Kontti. Större material som möbler kan vi tyvärr inte ta emot.

Ni kan läsa mera om Kontti här: https://kontti.rodakorset.fi/