Vänförmedling/Ystävätoiminta

Andreas Ek
Fotograf: Andreas Ek
"Vännerna bakar våfflor på Seniorernas Äventyrsdag"

Pargas avdelning har runt 70 aktiva vänner. Många fungerar som besöksvänner och/eller som följeslagare vid olika uppdrag. Som besöksvän kan man förgylla ensamma personers vardag. Som följeslagare utgör man ett stöd vid t.ex. medicinska undersökningar och läkarbesök. 

Man kan också delta i gruppverksamhet, och tillsammans ordna olika former av verksamhet för äldre, t.ex. promenader, utflykter och olika evenemang.

Som vämförmedlare fungerar Helena Lindström. Vid behov av besöksvän eller följeslagare tag kontakt på 040-189 8812. Ring helst i god tid!

 

Paraisten osastolla on noin 70 aktiivista ystävää. Moni toimii vierailevana ystävänä sekä/tai saattajana erilaisilla tehtävillä. Vierailevana ystävänä voi piristää yksinäisten ihmisten arkea. Saattajana ollaan tukena em. lääkenällisten tutkimuksien sekä lääkärikäyntien aikana.

Voi myöskin osallistua ryhmätoimintaan, ja yhdessä järjestää erilaista toimintaa vanhemmille, em. kävelyjä, retkiä ja erilaisia tapahtumia.

Ystävänvälittäjänä toimii Helena Lindström. Jos on tarvetta vierailevalle ystävälle tai saattajalle, ota yhteyttä 040-189 8812. Soita mielellään hyvissä ajoin!