Verksamhets- & Handlingsplan, Verksamhetsberättelse

Här kan ni ladda ner Pargas avdelnings handlingsplan samt verksamhetsplan för år 2018 samt verksamhetsberättelsen för år 2017.