Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse/Toimintasuunnitelma ja Toimintakertomus

Här kan ni ladda ner Pargas avdelnings verksamhetsplan för år 2021 samt verksamhetsberättelsen för år 2020.

Täältä voitte voitte ladata Paraisten osaston toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä vuoden 2020 toimintakertomuksen.