Frivilliga Räddningstjänsten

Andreas Ek
Fotograf: Andreas Ek

Frivilliga räddningstjänsten, nationellt känd under symbolen Vapepa, arbetar tillsammans med myndigheterna under krissituationer och vid tillfällen där personer har försvunnit.

Vid tillfällen där personer har tappat bort sej så kontaktar polisen Vapepas larmtelefon, varifrån den ansvarige sedan meddelar de övriga genom OHTO-systemet. Vapepa samarbetar med Varsinais-Suomen Pelastuskoirat vid efterspaningar.

Gruppen ordnar utbildningar och träffas regelbundet året runt för att hålla kunskaperna i uppdaterade.

Om du är intresserad av att delta i Vapepas verksamhet kan du meddela din information till Humana, 040 6732 077 eller e-post pargas@avdelning.rodakorset.fi.