Vänner på serviceboenden

Jani Rutanen
Fotograf: Jani Rutanen

Vännen kan fungera som en vän till en äldre, sjuk eller funktionsnedsatt person som bor på ett serviceboende, vårdhem eller sjukhus som hen besöker regelbundet, till exempel två gånger i månaden. Vänskapsverksamhet på serviceboenden kan också vara gruppaktiviteter, där vänner kan fungera som stöd för utomhusaktiviteter eller organisera rekreation, till exempel i form av regelbundna gruppaktiviteter eller olika evenemang. På serviceboenden, vårdhem och sjukhus är vänskapsverksamhet en verksamhet som inte ersätter yrkesvård. 

Så här kommer du med i verksamheten:

Från grundkursen i vänverksamhet kommer du med i verksamheten, den tre timmar långa vänkursen ger information om principerna för frivilligarbete och vikten av vänskapverksamheten för att lindra ensamhet. I utbildningen ges en introduktion om interaktion och bemötande. Dessutom erbjuds också kompletterande utbildning om vänskapsverksamhet på serviceboenden och sjukhus. 

Kommande vänverksamhetskurser kan sökas från Evenemangskalendern med sökordet "vän”. Du kan också fråga om kommande kurser direkt från den person på din avdelning eller distriktsbyrå som ansvarar för vänskapsverksamheten.

Material för verksamheten: t.ex. guide för frivilliga finns här.

Verksamhetstips – Erövra ett äldreboende!

Erövra ett äldreboende-evenemanget ger glädje och omväxling i åldringars anstaltvardag. Under erövringen kan man till exempel organisera en föreställning eller fest med kaffe för åldringarna och besöka bäddavdelningarna för att hälsa på de som bor där. Vem som helst kan ordna erövringen, till exempel just du!

 Gör så här:
 

1         Fråga om den lokala Röda Korsavdelningen har ett förhållande med det lokala äldreboendet

2        Kontakta äldreboendet.

3         Fråga vad ni kan göra tillsammans (läsa, promenera, musicera)

4         Bestäm en tidpunkt för besöket.

5         Ta reda på ordningsreglerna och instruktionerna för äldreboendet.

6         Be om lov att fotografera.

7           Bjud in personer från ditt lokala daghem, folk från din egen läroanstalt och andra
           frivilliga

8         Samla alla intresserade till ett kort möte. Gå igenom var, när och vad var och en gör, samt
          allmänna ordningsregler och instruktioner.

9        Sätt igång.

10       Ordna ett slutmöte där känslor och tankar gås igenom. Genomgång och tips
          för slutdiskussionen får du från en ungdoms- eller socialarbetare från distriktet.

11      Skicka ett tackbrev med fotografier till äldreboendet.

12      Ifall media inte var på plats, skriv en artikel i lokaltidningen.