Vän till någon som är ensam

Niklas Rautio
Fotograf: Niklas Rautio

 

Både ungdomar, vuxna och äldre, oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund kan känna sig ensamma. Ensamhet kan orsakas av till exempel avstånd till familjen eller en förändrad livssituation. Det kan vara svårt att binda vänskapsband av många olika orsaker. De frivilliga inom Röda Korsets vänverksamhet ger glädje i en ensam vardag.

En vän besöker en ensam person, såsom en äldre, sjuk, funktionshindrad, en invandrare, någon i psykisk rehabilitering, en fånge eller någon annan som behöver stöd regelbundet, till exempel två gånger i månaden. Den frivilliga vännen är en lyssnare och ett psykiskt stöd. Vännen kan också läsa dagens tidning eller diskutera gemensamma intressen. Tillsammans kan man också motionera utomhus, besöka biblioteket och göra en mängd olika saker av ömsesidigt intresse.

Vännen kan också vara till hjälp i engångsuppgifter, till exempel som eskort på hälsocentralbesök eller assistent på butiksresor.