Vän till en ung person

Vilma Sappinen
Fotograf: Vilma Sappinen

Ungas vänverksamhet – verksamhet för vänpar och grupper

I Röda Korsets vänskapsverksamhet sammanförs en ung person som saknar en vän oftast med en ung 18–29-årig frivillig vän. Målet med verksamheten är att förebygga ensamhet och marginalisering bland ungdomar. Dessutom stöder de ungas vänverksamhet ungdomar i utvecklingen från att vara behövande till att bli aktiva aktörer och bildar en ny generation hjälpare.

Vänskapsverksamhet riktad mot ungdomar består av bilateral vänverksamhet där en utbildad frivillig vän fungerar som kamrat för någon under 29 år som behöver en vän.  Vänpar väljs utifrån gemensamma intressen och vännerna kommer sinsemellan överens om hur ofta de träffar varandra. Vännerna kan till exempel motionera, gå på kaffe, bio eller matcher tillsammans. Ett ungt vänpar kan också chatta endast via webben. 

Ungdomarnas vänverksamhet kan också vara vänverksamhet i gruppformat, där flera unga personer utan kamrater kan träffa varandra. Ungdomarnas vängrupper eller Kamratkafé är verksamhet med låg tröskel som alla kan gå med i och där ungdomarna själva bestämmer vad de gör.

Kompiskunskap för unga -projektet har utvecklat Programmet Kompiskunskap för att stödja vänpar och grupper. Under det tre månader långa programmet kommer varje part eller grupp att få verktyg och uppmuntran till att utforska och upprätthålla interaktionsfärdigheterna i form av ett webbaserat program och uppgifter. Efter att ha slutfört Kompiskunskap-programmet kan vänparet eller vängruppen fortsätta på egen hand om de vill.

Mer information En handbok till ungdomars vänverksamhet och hur man startar den.

Med som frivillig i ungdomarnas vänverksamhet?

Du kan gå med som frivillig i vänverksamheten för unga genom att gå grundkursen i vänverksamheten. Grundkurser i vänverksamhet kan sökas från Röda Korsets sida OMA.

Vi rekommenderar att alla som är verksamma som vän till en ung person också slutför modulen för En frivillig som stöd för en ung persons psykiska hälsa som självstudier. Nätvänner ska dessutom gå Introduktion till en vän på webben

Saknar du en kamrat?

Lämna en vänförfrågan till vänverksamheten på webbenFörfrågan om en vän som man vill möta ansikte mot ansikte kan riktas till distriktets vänförmedling.