Programmet Kompiskunskap

Programmet Kompiskunskap är en webbplats som lanserades våren 2021 och riktar sig särskilt till ungdomar och unga vuxna. Programmet kan genomföras oberoende eller som en del av Rödä Korsets vänverksamhet. Det fria programmet kan också användas fritt vid undervisning och skolbesök.

Under det tre månader långa programmet kommer varje part eller grupp att få verktyg och uppmuntran till att utforska och upprätthålla interaktionsfärdigheterna i form av ett webbaserat program och uppgifter.

Programmet innehåller sex teman:

  1. Att bekanta sig med en ny människa
  2. Självkännedom
  3. Självmedkänsla
  4. Kompiskunskap
  5. Ensamhet
  6. Att bemöta motgångar

Efter att ha slutfört Kompiskunskap-programmet kan vänparet eller vängruppen fortsätta på egen hand om de vill.

Programmets innehåll har genomförts som samarbete mellan Finlands Röda Kors och MIELI Psykisk hälsa i Finland rf som en del av Röda Korsets projekt, Kompiskunskaper för unga (2020–2022), som understöds med Veikkaus intäkter.