Fängelsebesök

Varpu Salmenrinne
Fotograf: Varpu Salmenrinne

Har isen redan gått? Har människor redan vågat sig till simstränderna? Var det rusning under midsommar? Frågor som ses och upplevs utanför fängelset men som behöver höras i fängelset.

Som besökare på fängelse är du en frisk fläkt från livet utanför fängelsemurarna. Efter ett avtjänat straff är det lättare för en fånge att anpassa sig till vardagen om kontakten till det civila livet inte har brutits helt.

Syftet med fängelsebesöksverksamheten är:

  • Att främja medmänskligheten och förståelsen för de brottsdömda i det finländska samhället.
  • Att ge en fånge möjlighet att ingå ett mänskligt förhållande med en person utanför fängelset under fängelsetiden.
  • Att stödja fångens sociala utvecklings- och interaktionsfärdigheter genom att ge möjlighet till diskussion med den frivilliga.

Du kan besöka samma fånge ett par gånger i månaden eller ordna gruppaktiviteter tillsammans med andra besökare. Om gruppens teman och mål beslutar ni tillsammans. En stor del av besöken sker dagstid.

Hur kan jag bli en fängelsebesökare?

Du kan bli fängelsebesökare om du är minst 25 år gammal och har gått på en vänkurs eller en vänkurs som är skräddarsydd för fängelsebesökarverksamhet. Efter avslutad kurs introducerar den lokala fängelsekommissionen dig till uppgiften och accepterar dig som besökare.

För mer information, kontakta socialplaneraren i ditt distrikt, som också kommer att anordna temakurser i fängelser efter behov. Distriktens kontaktuppgifter finns här. 

Fem gyllene regler för fängelsebesökaren!

  • Du agerar enligt Röda Korsets principer.
  • Du är frivillig: du får inte lön för den uppgift du utför.
  • Du är konfidentiell: du berättar inte för andra om en fångens personliga saker.
  • Du tar hänsyn till fängelsets och FRK:s regler och instruktioner för fängelsebesök och samarbetar med anstaltens personal.
  • Din kontakt till fången upphör när hen frigivs.