Material i vänverksamhet

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Här hittar ni materialen som ni kan använda i vänverksamhet!

Vi har åckså egna sidor till Vänförmedlare och sidor om Mathjäp

Du bör också titta på det här video på arenan
Sinnenas promenad och en virtuell kaffeträff varje vecka läter seniorer träffas tryggt trots den rådande pandemin. Båda ingår i Röda korsets projektet "Vi ses i byn". 

Det här är bra modeller som kan provas någon annanstans!