Material i vänverksamhet

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Här hittar ni materialen som ni kan använda i vänverksamhet!

Vi har åckså egna sidor till vänförmedlare https://rednet.rodakorset.fi/vfmstöd

AKTUELLT

Julkafé 

 • Syftet med julkaféer är att ordna mötesplatser specifikt till jul, när många känner mest ensamhet.
 • Under 2020 kommer Supermarketskedjan Tokmanni att stödja julkaféer. Avdelningen kan få ett bidrag på upp till 2000 euro för att täcka kaféens kostnader. Bidraget kommer att betalas från FRK centralbyrå mot kostnader som uppkommer efter rapportering.
  • För att få bidrag måste ni:
   • Avdelningen har ansökt bidrag via elektroniskt ansökan senast 15.12.2020.
   • Kaféet firas på julafton, jul, annandag jul eller nyårsafton, nyårsdag eller epifanien.
   • Avdelningen har annonserat kaféet på t. ex. med en annons med Tokmanni-logo. Mallen finns i filerna nedan.
   • Om det finns en Tokmanni-butik i ort har avdelningen varit i kontakt med butiken för att informera om kaféet, datum osv. och för att meddela Tokmanni anslagstavla.
   • Avdelningen har rapporterat om användning av bidraget genom ett elektroniskt rapport senast 15.1.2021. Du behöver inte skicka in kopior av kvitton, men behålla kvittona i avdelningens bokföringsdata.
 • Annonsmallar för vägg- och magasinreklam:
 • Artiklar från tidigare år:

Mera information: egen distrikt eller koordinator för socialt välmående Maaret Alaranta tel. 040 358 3257 / maaret.alaranta@punainenristi.fi