Som stöd för närståendevårdarfamiljer

Jarkko Mikkonen
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Som frivillig för närståendevårdare är du en viktig del av en närståendevårdares vardag. Ett besök hos närståendevårdarfamiljen, ett gruppmöte som du ordnat eller en uppiggande utflykt kan vara månadens mest efterlängtade händelse. Genom utbildning och föreläsningar får närståendevårdare viktig information och kraftresurser för att orka.

Som frivillig blir du en del av närståendevårdarens vardag och gör det möjligt för närståendevårdare att träffa andra i samma livssituation. Kamratstöd hjälper att orka.

Frivillig för närståendevårdares stödverksamhet

  • Du fungerar som en vän i en närståendevårdarefamilj
  • Du planerar och genomför gruppaktiviteter, rekreationsevenemang och utflykter för närståendevårdarna
  • Du arbeta i par eller små grupper tillsammans med andra frivilliga
  • Du påverkar verksamhetens innehåll
  • Du får alltid stöd, utbildning och handledning när du så önskar

Så här kommer du med i verksamheten:

Genom grundkursen i vänverksamhet kommer du med i verksamheten. Genom den tre timmar långa vänkursen får du information om principerna för frivilligarbete och vikten av vänverksamheten för att lindra ensamhet. I utbildningen ges en introduktion om interaktion och bemötande. Dessutom erbjuds också kompletterande utbildning inom stödverksamhet för närståendevårdarefamiljer. 

Kommande vänverksamhetskurser kan sökas från Evenemangskalendern med sökordet "vän”. Mer information om stödverksamhet för närståendevårdarefamiljer får du också från din egen regionala arbetare för närståendevård. Du kan också fråga om kommande kurser direkt från den person på din avdelning eller distriktsbyrå som ansvarar för vänskapsverksamheten.