Utbildningar och verksamhetsmöjligheter

Johannes Wiehn
Fotograf: Johannes Wiehn

UTBILDNINGAR FÖR FRIVILLIGA

Grundkurs i vänverksamhet (3 h)
På grundkursen i vänverksamhet får du grundläggande information om Finlands Röda Kors, vänskapsverksamhet och frivilligarbete för Röda Korset. Efter kursen kommer du med i verksamheten genom att kontakta planeraren för närståendevårdares stödverksamhet i ditt distrikt.

Vän till närståendevårdarefamiljer -kurs (3h)
Den frivilliga förstår begreppet närståendevårdare och uppfattar närståendevårdarna som en del av det finländska samhället. Den frivilliga har en uppfattning om vilken slags verksamhet Finlands Röda Kors erbjuder närståendevårdare. Den frivilliga får speciella färdigheter för att fungera som en frivillig för att ge stöd åt närståendevårdare.

Kursen är planerad för frivilliga som har gått grundkursen i vänverksamheten eller frivilliga som redan deltar i verksamheten och vill ha mer information om närståendevård och beredskap att fungera som stöd för närståendevårdarefamiljer. Dessutom kan kursen även erbjudas som kompletterande utbildning t.ex. för vänförmedlare och läroanstalter.

I nätläromiljön finns också Vän till närståendevårdarefamiljer självstudiematerial https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-97326/state-jurdcmbqhercytzr/front-page

Utbildning för gruppledare

Senare kan du öka dina färdigheter med gruppledarutbildning. Utbildningen ger grundläggande information om gruppledning och tips om gruppverksamhet. Du lär dig också att utnyttja funktionella metoder.

Utbildning om naturen som en del av välbefinnandet

Du kan också utbilda dig till Naturen som en del av välbefinnandet - utbildare. Du får ledarutbildning och nödvändigt utbildningsmaterial. 

Kan jag bli en utbildare?
Frivilliga i Finlands Röda Kors utbildas av personer som väljs av avdelningen eller distriktet i organisationen och som är lämpliga för utbildningsuppgifterna. Ta kontakt med kontaktpersonen i distriktet eller avdelningen.

Du har också möjlighet att leda utbildningar/kurser för närståendevårdare:

UTBILDNINGAR FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE

Vård och omsorg i hemmet
På kursen får du information om de praktiska färdigheter som behövs i hemvården, bland annat om upprätthållande och främjande av hälsa samt om sjukdomar och behandlingen av dem. Kursen ger även en översikt över primärvård, olyckor i hemmet och förebyggande av dem samt introducerar deltagarna till de social- och hälsovårdstjänster som samhället erbjuder. Kursen skräddarsys utifrån målgruppen.

Närståendevårdaren/den vårdbehövande som kund hos hälsovården

Det kan ibland kännas svårt att besöka läkare. På utbildningen går man igenom hur man kan förbereda sig inför läkarbesök och hurdana saker det lönar sig att ta upp när man pratar med vårdpersonal.

Välbefinnande i vardagen
Kurspaketet består av flera träffar på några timmar. Kursen innehåller bland annat en inledande mätning av den fysiska konditionen för att kartlägga deltagarnas hälsa, information om olika motionsformer samt diskussion och handledning i välbefinnande, ork och hälsa. Kursen skräddarsys utifrån målgruppen.

Färdigheter i säkerhet och första hjälpen 

Kursen innehåller information relaterad till säkerhet i hemmet och beredskap för att ge första hjälpen vid typiska olyckor och sjukdomsfall i vardagen. Dessutom introduceras säkerhets- och första hjälpen material och deras korrekta användning.

Förebyggande av olyckor i hemmet och på fritiden
Vilka faror finns i hemmet? Var ska ett brandlarm installeras? Utbildningen leder till tankar om vardagens säkerhet och hur olyckor kan förebyggas i olika stadier av livet.

Välbefinnandedagar
Alla behöver ibland tid för rekreation och att skämma bort sig själv. Röda Korsets välbefinnandedagar för närståendevårdare erbjuder utöver rekreation även möjlighet för deltagarna att träffa andra närståendevårdare och fundera över sin ork som närståendevårdare under ledning av utbildare.

Kontaktuppgifter

Kom också du med för att stöda närståendevårdarefamiljer! 
Mer information får du från din avdelning eller en regionalarbetare i ditt område.