Vänner i grupp

Laura Kotila
Fotograf: Laura Kotila

Vänner i grupp

Avdelningen kan utveckla ett samhälleligt verksamhetssätt genom att tillhandahålla mötesplatser för ensamma i form av olika grupper. I gruppen erbjuds deltagarna möjligheter till interaktion, rekreation och kamratstöd. Formen för gruppaktiviteter börjar alltid från lokala behov och resurser.

Gruppverksamhet för seniorer, särskilt seniorklubben ”Kultaisen iän seniorikerho” har långa traditioner, eftersom de första klubbarna grundades redan på 1950-talet. Idag omfattar seniorklubbsverksamheten ett brett utbud av gruppaktiviteter, från gruppaktiviteter inom serviceboende och andra inrättningar till öppna kvartersklubbar i bostadsområden, eller till exempel gubbklubbar riktade till män. Seniorklubbsmedlemmarna arrangerar möten, kaffeträffar, utflykter, servicedagar och en mängd olika rekreationer. Tillsammans kan man till exempel diskutera, baka, göra handarbeten, gymnastisera, eller utöva konst – gruppmedlemmarna får själva påverka innehållet i verksamheten. För att glädja de som bor på serviceboenden och vårdhem, organiserar vängrupper olika evenemang och upptåg.

Grupperna kan vara också kamratmöten där människor som befinner sig i liknande livssituationer samlas för att prata och umgås. Även för invandrare och till exempel rehabiliteringsklienter inom mentalvården ordnas gruppverksamhet.

Ungas vängrupper kan vara ömsesidigt kamratstöd eller rekreationsverksamhet för frivilliga i vänverksamheten, eller fritids- och rekreationsverksamhet ämnade för unga kunder som behöver en vän. Gemensam gruppverksamhet kan också organiseras för alla avdelningens unga vänpar.

Terhokerho-klubbar är drivna av frivilliga, kostnadsfria och för alla öppna mötesplatser som genomförs i samarbete av Finlands Röda Kors och Mannerheimin Lastensuojeluliitto, där barn såväl som pensionärer och andra vuxna är välkomna att tillbringa stressfri tid och leka tillsammans. Till klubben kan man komma ensam eller tillsammans med en familjemedlem eller till exempel ett gudbarn eller en vän.

Idéer för gruppverksamhet på finska finns här.

Så här kommer du med i verksamheten:

Som ledare för vängruppen ska man gå grundkursen i Vänverksamhet. Avdelningar och distrikt organiserar också regelbundet oregelbundet Ledarutbildning för kundgrupper, som ger ytterligare verktyg i verktygsbacken för gruppledaren.

Kommande kurser i vänverksamhet kan läsas i OMA Röda Korsets kurskalender. Du kan också fråga om kommande kurser direkt från den person på din avdelning eller distriktsbyrå som ansvarar för vänskapsverksamheten.