Avdelningsbyrå

Projekt Nyckelfrivilligas stig

Om du söker verksamhetsstatistiken eller utbildningsstatistiken så hittar du den genom att klicka på förjande länk: https://rednet.rodakorset.fi/verksamhetsstatistiken

 

Nytt material har producerats för att stödja frivilligverksamhet. Du hittar materialet under avdelningsbyrå på RedNet.  Syftet med materialet är att skapa klarhet och säkerhet i nyckelfrivilligas uppgifter samt sätt att stödja deras arbete med hjälp av Nyckelfrivilligas stig. Målet är att utveckla stigen beträffande speciellt förtroendevalda och nyckelpersoner.

Materialet innehåller en uppdaterad version av dokumentet Förtroendevalda och nyckeluppgifter på avdelningen. I dokumentet berättas kort om avdelningens förtroendevalda och nyckeluppgifter samt det centrala innehållet i uppgifterna.  Det finns några nya roller och några gamla titlar har uppdaterats.  Dokumentet innehåller också anvisningar för rekryteringen av förtroendevalda och nyckelpersoner, avdelningens namntecknare och nyckelpersonernas ansvar. 

För varje nyckelfrivilligas roll finns det en egen snabborientering.  Snabborienteringar informerar om rollens uppgifter, rekommenderade kurser och materialen samt vart man vänder sig för att få stöd.  Kolla upp din egen snabborientering! Några snabborienteringar fattas men färdigställas inom kort. Det lönar sig att allt emellanåt ta en titt på avdelningsbyrån.

Flera verksamhetsområden har sina egna startpaket. I startpaketen hittar du råd och tips när det gäller att starta en ny verksamhet (t. ex ungdomsverksamhet, vänverksamhet). I startpaketen informeras det om vad det lönar sig att ta hänsyn till, vart man vänder sig för att få stöd, rekommenderade kurser, utbildningar samt materialen och var man kan ansöka om finansiering. 

Detta nya material har producerats som en del av projektet Nyckelfrivilligas stig som koordineras av centralbyrån. Syftet med projektet är att förbättra ledningen av frivilligverksamheten och utveckla den så att arbetet utförs gemensamt och med glädje. Hoppas att du och din avdelning har nytta av detta material! Ytterligare information gällande materialet fås i första hand av din avdelnings fadder.

 
 

Nyheter


Hur har ditt frivilligarbete förlöpt? Har du fått det stöd och den uppmuntran som du behövt? Har vi lyckats skapa goda förutsättningar för frivilligverksamheten?

https://rednet.rodakorset.fi/KOMIA

Komia!- lägret har annulerats 

Tack för ditt intresse för lägret. Tyvärr har vi annulerat Komia!- så lägret ordnas inte.

Men det finns mycket annat som du kan göra.

Kolla händelsekalendern

eller titta om någon av dessa skulle intressera:

 

På finska

Bidrag till gemenskapliga mathjälpsverksamhet