Materialbeställning

Hungerdagens material kan beställas från webbutiken från och med 10.5. Hungerdagens materialbeställningar görs via webbutikens avdelningsvy på adressen www.rodakorsbutiken.fi. Logga in i webbutiken och välj "För förening" och därunder "Aktuella kampanjer" för att hitta Hungerdagsmaterialet.

Avdelningsspecifika MobilePay-klistermärken, användarkoder för iZettle och iZettle-enheter bör besällas via följande länk före 21.8. 

De som gjort sina beställningar i god tid belönas
Alla avdelningar som gjort sina beställningar före 19.6 får Röda Korsets resväska (100 första beställare) eller ett överraskningspris. Avdelningarna som beställt material före 21.8 får en resväska (så länge lagret räcker), eller ett överraskningspris. Man önskar att särskilt de stora avdelningarna gör sina beställningar före slutet av juni.

Gör webbutiksbeställningen senast 4.9. Håll dig till förfallodagen. Den är fastställd utifrån att lagret ska ha tid att betjäna alla avdelningar och skolor så bra och snabbt som möjligt. Vi kan inte garantera att lagret hinner skicka beställningar som anländer efter förfallodagen.

Webbutiken har förnyats och kräver registrering
Webbutiken har förnyats våren 2021 och kräver registrering. fFör registrering behövs e-postadress och det avdelningsspecifika kundnumret. Registreringsanvisning och en förteckning över de avdelningsspecifika kundnumren finns som bilaga till denna sida. Det kan ta upp till fem vardagar att bekräfta registreringen, så det är skäl att göra registreringen i god tid innan man gör den egentliga beställningen.  

Om du har frågor gällande webbutiken, hoppas vi att du tar kontakt i första hand per e-post: myynti@punainenristi.fi eller 020 701 2211.

Materialet levereras i regel till en avhämtningsplats
Om ni endast beställer kostnadsfria material är leveransmetoden ”Gratis leverans” Gratisprodukterna levereras i regel till närmsta avhämtningsplats. Om det även finns avgiftsbelagda produkter i beställningen är leveransen avgiftsbelagd och leveransmetoden kan väljas.