Hungerdagen för företag

Utmana lokala företag med i Hungerdagen!

Hungerdagen erbjuder företag många möjligheter att delta i hjälpandet på det sätt som är bäst för just dem. Följande sätt att delta kan till exempel föreslås för företag:
•    Bidrag till Hungerdagen:
o    till katastroffonden med avdelningens referensnummer genom att använda utmaningen i materialbanken. Ni kan också sätta till på blanketten både avdelningens MobilePay nummer och underskrift.
o    till avdelningens nätinsamling
o    med avdelningens MobilePay-nummer. Om ni inte har eget nummer kan ni använda katastroffondens allmännä nummer 10900

•    Insamling för Hungerdagen:
o    genom att låta arbetstagarna bli bössinsamlare under arbetstid
o    genom att grunda en nätinsamling

Man kan be företag om produktbidrag till försäljningar, hjälp med utskrivningar, eller till exempel konstadsfritt reklamutrymme på digiskärmar. Material för digiskärmarna kan erhållas från centralbyrån i god tid genom att begära det från keraykset@rodakorset.fi.

Om ni har goda kontakter till företag, som det lönar sig att förhandla med om ett nationellt företagssamarbetsavtal, tar vi gärna emot tips till centralbyråns team för företagssamarbete.

Även centralbyrån ber företag med i Hungerdagen

Centralbyrån utmanar företag med i Hungerdagen med hjälp av regelbundna nyhetsbrev. I utmaningarna erbjuds möjlighet att ge ett finansiellt bidrag eller tid för att delta i insamlingen. Arbetstagare som är intresserade av bössinsamlingen hänvisas att söka närmaste avdelnings Hungerdagsannons i Oma.    

Det lönar sig att läsa mer om Hungerdagen för förtag på:  https://www.rodakorset.fi/hungerdagen/for-foretag/

Materialet uppdateras under juli månad.

Frågor om företagens Hungerdag?

Kontakta distrikts- eller centralbyrån.

Centralbyråns kontaktuppgifter: Regina Laurén, regina.lauren(a)rodakorset.fi, 040 665 0595