Hungerdagens historia

Allt började i Pälkäne

I november 1980 sjöd det av aktivitet i Pälkäne. Röda Korsets avdelning i Pälkäne hade utmanat hela byn att spara på sina matkostnader under en dag och donera de inbesparade medlen till hungrande i Afrika. Flera sätt att ge bidrag erbjöds, bland annat bössinsamling, soppförsäljning och kyrkokonsert. Med hjälp av skolelever förmedlades budskapet till över tusen hem.

Jippot lyckades över förväntningarna. Redan följande år utvidgades evenemanget till hela landet och det gavs namnet Hungerdagen. På 40 år har under Hungerdagen insamlats totalt 93,8 miljoner euro. Otaliga människor har fått hjälp såväl ute i världen som i Finland. Tiotusentals frivilliga har under årtionden hållit Hungerdagens låga brinnande. Tack för att du är en av dem!