Kontaktuppgifter

Distriktbyråerna och centralbyrån hjälper gärna med sådant du funderar på:
 • Helsingfors-Nyland: Heidi Hellman, 040 680 6675 
 • Tavastland: Marjut Välimaa, 040 809 6853
 • Sydvästra Finland: Piritta Keränen, 040 582 5277
 • Lappland: Veli-Matti Ahtiainen, 0400 398 217
 • Västra Finland: Tave Rautiainen, 0400 263 447
 • Uleåborg, Teemu Alapeteri, 040 158 7198
 • Satakunda: Kari Petäjä, 0400 322 191
 • Savolax-Karelen, Kirsi Piiparinen, 0400 239 649 eller saka.osastontuki@punainenristi.fi
 • Egentliga Finland: Sirpa Lehtimäki, 040 542 1421
 • Åboland: Christel Bergman, 040 480 8683
 • Åland: Olof Collin, 040 675 8455
 • Österbotten: Rolf Sund, 0400 263 448
 • Centralbyrån: Mia Ekström, 040 5622 472 
 • Frågor som rör användarnamn till nätbutiken riktas till myynti@rodakorset.fi

E-post förnamn.efternamn@rodakorset.fi