Blanketter

Insamlarens personuppgifter

Varje bössinsamlare måste fylla i blanketten om personuppgifterna. Ta en kopia på blanketten och skicka den till distriktets insamlingschef om insamlaren vill komma med i Röda Korsets insamlarregister.

Materialbeställningsblankett

Materialbeställningarna görs via webbutikens avdelningsvy på adressen www.punaisenristinkauppa.fi. Se närmare instruktioner under Materialbeställning.

Insamlingsplan

Insamlingsplanen är en del av avdelningens beredskapsplan. Gör den tillsammans med hela avdelningen, så att man kan dra nytta av allas idéer. Kom ihåg att skicka den uppdaterade insamlingsplanen till distriktets insamlingschef.

Insamlarlista

Den bifogade blanketten kan man använda i insamlarrekryteringen

Lista över insamlarplatser och insamlare

Listan är ett bra hjälpmedel för att se till att insamlarna står på de bästa insamlingspunkterna vid de bästa tillfällena.

Instruktioner om överföring av intäkter och giroblankett

Hungerdagens intäkter överförs direkt till katastroffondens konto senast 11.10 enligt bifogade instruktioner.

Hungerdagens resultatredovisningsblankett

Distriktet meddelar din avdelnings insamlingsresultat senast 20.10, förutsatt att intäkterna har blivit flyttade till katastroffonden senast angivna datum. Gör efter det slutredovisningen elektroniskt här eller skicka in Hungerdagens resultatredovisningsblankett till distriktets insamlingschef, dock senast 31.10. 

Tackdiplom

Diplomet fylls i elektroniskt och kan skickas eller printas ut åt både företag och privatpersoner.