Microsoft Teams

Kaisa-Marja Kokko
Fotograf: Kaisa-Marja Kokko

Teams är en kommunikationsapplikation i realtid där man kan hålla kontakt med andra. Teams passar bra till exempel för gruppverksamhet.  Antalet deltagare i en grupp är obegränsat. Teams fungerar bra för grupper som har en avtalad gemensam träff på en viss tid. Om det dock är meningen att gruppen ska kunna hålla kontakt utan bestämda tider kan Discord vara bättre som plattform. Till Teams fördelar hör goda video- och talfunktioner, vilket gör att Teams är ett bra val om nätgruppens verksamhet uttryckligen baserar sig på muntliga samtal och videosamtal.

Teams kan antingen importeras som ett program till datorn eller telefonen eller alternativt användas i webbläsaren. Gruppledaren ska ha en skrivbordsapplikation installerad på sin dator så att hen får alla applikationens funktioner i bruk. Gratisversionen räcker. Gruppdeltagarna kan använda gratisversionen antingen i webbläsaren eller skrivbordsapplikationen. Instruktioner för nedladdning av skrivbordsapplikationen bifogas i slutet av sidan.

Deltagarna ansluter sig till Teams-samtalet via en gemensam länk som gruppledaren skapar. Gruppen kan använda samma länk under hela verksamhetstiden eller så kan ledaren skapa en separat länk för varje gång. Istruktioner för att skapa möteslänkar bifokas längst ner på sidan.

Utöver gruppmötena kan man i Teams göra ett gemensamt team för gruppledarna, där man exempelvis kan planera kommande träffar och dela material på förhand. Instruktioner on hur du skapar ett team finns nedan bifogade.

Mer tips och anvisningar gällande användningen av Teams finns i bilagorna samt via hyperlänkarna i texten. I bilagorna finns bland annat anvisningar om anslutning till en Teams-grupp att skicka till deltagarna, exempelmeddelanden att sända till deltagarna.

Det lönar sig också att bekanta sig med innehållstipsen för nätgrupper som finns på fliken Vänner i nätgrupper.