Vän på webben

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Röda Korset hjälper personer som saknar kamrater även på webben!

Ensamhet kan upplevas av vem som helst, oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund. Ensamhet kan orsakas av till exempel en förändrad livssituation och avstånd till familjen. Det kan vara svårt att binda vänskapsband av många olika orsaker. I vänverksamheten på webben för vänparet konfidentiella och anonyma diskussioner till exempel per e-post eller via någon applikation för snabbmeddelanden. Om webben och de sociala medierna är en naturlig miljö för dig och en plats där du gärna tillbringar tid, kunde vänverksamheten på webben passa just dig. 

Vill du hitta en vän på webben? 

Med en pålitlig vännen på webben kan du föra konfidentiella och anonyma diskussioner till exempel per e-post eller via någon applikation för snabbmeddelanden. Vännen på webben som tilldelats dig av Röda Korsets vänförmedling är permanent och ni kan sinsemellan komma överens om hur ofta ni kommunicerar. Verksamheten är avsedd för alla åldrar. Du kan bekanta dig mer med reglerna för vänverksamheten på webben här

Lämna en förfrågan om en vän på webben här 

Om du vill ha en vän som du kan träffa ansikte mot ansikte, kontakta Röda Korsets avdelning i din egen region. Avdelningarnas kontaktuppgifter finns här. 

Så här kommer du med i frivilligverksamheten:

Vänverksamheten på webben passar alla som är över 18 år fyllda och som vill stödja personer som i olika livssituationer är i behov av en vän. Önskemålet är att livssituationen för den person som blir hjälpare är i ordning, och att hjälparen förbinder sig till verksamheten i minst 6 månader. Inga specialkunskaper behövs för att vara en frivillig vän på webben, vi utbildar dig. 

Du kan bli en frivillig vän på webben genom att gå endera

a) utbildningen för vänverksamhet på webben, eller

b) grundkursen i vänverksamhet (3h) och  Introduktion till en vän på webben

Grundkurser i Vänverksamhet på webben och Vänverksamhet kan sökas från Evenemangskalendern med sökordet ”vän”.

 

Mer information om vänskapsverksamheten på webben:

Nätvänförmedling: natvan@redcross.fi

Anja Saksola (anja.saksola[@]redcross.fi)  

Varpu Salmenrinne, (varpu.salmenrinne[@]redcross.fi)

Lähi-Tapiola stöder Röda Korsets vänverksamhet på webben i Finland.