Resultatuppföljning

Resultatuppföljningslistan för 2022 uppdateras cirka en gång i veckan på den här sidan från och med 2.10. Dessutom finns det bifogat en lista över redovisningarna från S-banken. På listan syns även säkerhetspåsarnas nummer om ni vill veta intäkterna från en enskild säkerhetspåse. Tyvärr är de andra bankernas uppgifter om samlingsintäkterna inte tillgängliga.

På listan hittar du de intäkter från Hungerdagsinsamlingen som din avdelning redovisat. Intäkterna finns på undersidan för ditt eget distrikt. I Excel kan du använda filter och plocka fram endast de redovisningar som gäller din egen avdelning. Redovisningarna från MobilePay och iZettel syns på egna undersidor.

Kontakta gärna distriktet eller Mia om ni har frågor kring avdelningens Hungerdagsredovisningar, mia.ekstrom@rodakorset.fi.