Resultatuppföljning

Ni kan granska tabellen genom att först välja önskat distrikt bland kalkylbladen i Excel och därefter filtrera summorna som den egna avdelningen redovisat. Vi uppdaterar tabellen ca. en gång i veckan efter Hungerdagen, vanligast på tisdagarna. Kontakta gärna distriktet eller Mia om ni har frågor kring avdelningens Hungerdagsredovisningar, mia.ekstrom@rodakorset.fi.