Fjärrdeltagande

Välkommen till evenemanget Hjälparna i Aulanko! 

Vad fint att du deltar i evenemanget Hjälparna i Aulanko på distans via nätet! På denna sida hittar du all nödvändig information för att delta. 

Vi erbjuder dig program både i form av hybridtillställningar, dvs. både deltagarna på plats i Aulanko och distansdeltagarna deltar i programmet samtidigt, och i form av särskilt distansprogram som endast är avsett för distansdeltagarna. Närmare information om programmet och deltagarlänkarna hitta du längre ner på denna sida.

Kom ihåg att också bekanta dig med evenemangets programblad som du hittar bland bilagorna i nedre kanten på denna sida.

Anvisningar för deltagande på distans 

Observera att också de som deltar i evenemanget på distans ska respektera de sju principerna för tryggare rum för evenemanget, som du kan ta del av här. Hjälp med att ingripa i osakligt beteende får du av programledarna och av evenemangets kontaktpersoner för trakasserier som nås på numret 040 660 2569.

Om du har problem med distansförbindelsen under evenemanget, börja med att uppdatera webbläsaren och kontrollera att din nätanslutning inte är för belastad. Avslut andra flikar och program och kontrollera att du har satt på ljudet på din dator eller mobilenhet. De bästa webbläsarna för deltagandet på distans är Chrome, Safari och Firefox.

Vi erbjuder inte något separat tekniskt stöd för distansdeltagandet, men vid behov kan du alltid kontakta evenemangets infonummer 040 631 7221.

Växelverkan på distans 

Distansdeltagarna kan delta i programmet i Aulanko-salen i chatten via länken till programmet. I chatten kan du lämna din hälsning och dela med dig av dina frågor eller kommentarer. Programledarna följer chatten under programmet. Aulanko-salens program strömmas för distansdeltagarna av en extern tjänsteleverantör genom Vimeo. 

Då det gäller andra delar av programmet än workshopparna i Aulanko-salen och evenemangets diskussionslokaler ger programledarna anvisningar för distansdeltagarna om växelverkan. Dessa delar av programmet förmedlas till distansdeltagarna via Teams. Utöver chatten kan deltagarna även använda mikrofonen och kameran på sin dator eller mobilenhet för att delta i diskussionen. 

Feedback på evenemanget

Vänligen ge feedback så snart som möjligt efter evenemanget via denna länk. Din feedback är viktig för oss och hjälper oss med att i framtiden genomföra ännu bättre motsvarande evenemang.

Distansprogrammet och deltagarlänkarna 

Lördag kl. 9.30–10.30 Gemensamma program

Öppningsprogrammet Välkommen till Aulanko! (Aulanko-salen)

Evenemanget sparkas igång med ett gemensamt öppningsprogram! Det öppnas av Kristiina Kumpula, generalsekreterare för Finlands Röda Kors. Vi får även höra om vår förnyade varumärkeshandbok. Tillfället får fart av unga dansare i tävlingsgruppen Jade Kids från Hämeenlinnan Tanssi- ja liikuntakeskus. Päivi Salomaa står för koreografin.

Lördag kl. 10.45–12.00 Verkstadsset 1

Digifoorumi 

Digiforum är gemensamma träffar för FRK:s frivilliga som är intresserade av digital utveckling. Träffarna ordnas några gånger om året. Kom för att lyssna på var man befinner sig inom FRK:s digitala utveckling just nu och tillsammans fundera på vilka steg som kan tas för framtiden.

Digiforum ordnas som hybridverkstad.

Utveckling av avdelningarnas egen medelanskaffning Workshopen ställs in på grund av sjukdom och kommer att hållas senare under våren.

Kom och diskutera utvecklingen av avdelningarnas egen medelanskaffning. Vilka behov har avdelningarna och vilken typ av stöd behöver avdelningarna? Du får också konkreta tips om utveckling av avdelningens egen medelanskaffning.

Verkstaden ordnas på två språk (finska-svenska). Verkstaden hålls bara för evenemangets distansdeltagare.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Finlands Röda Kors internationella bistånd (Aulanko-salen)

Vad gör man i FRK:s logistikcenter? Vad händer när en stor katastrof drabbar världen? Vad är ERU? Hur får man hjälpen att nå fram? Får en biståndsarbetare lön? Efter den här verkstaden vet du svaren på åtminstone dessa frågor, och dessutom kan du ställa egna frågor som du funderar på.

Verkstaden ordnas som hybridverkstad.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Lördag kl. 12.00-13.45 och 15.15-17.15 Samtalslokaler

Evenemangets samtalslokaler är temasamtal med öppna dörrar-principen, som man kan delta i enligt egen tidtabell och eget intresse. I samtalslokalerna kan du träffa och samtala med arbetstagare och frivilliga i vår organisation om olika ämnen och få personlig hjälp och stöd. Även evenemangets distansdeltagare kan delta i evenemanget i samtalslokalerna genom Teams-länkarna som finns på RedNet-webbplatsen.

Mer unga frivilliga med i verksamheten

Har du funderat på hur man kunde uppmuntra nya unga frivilliga med i vår verksamhet? Kom och få tips från de unga själva, i den här samtalslokalen har du möjlighet att diskutera saken tillsammans med den nationella ungdomsnämnden.

Vad för riktlinje för miljöhållbarhet? 

Klimatförändringsutskottet bereder en riktlinje för organisationens miljöhållbarhet, och många funderar säkert på vad det egentligen betyder och hur den kommer att påverka den egna verksamheten. Kan man påverka den? Välkomna att diskutera riktlinjen och organisationens arbete för klimatet med representanter från centralbyrån och utskottet.

Hur och var kan man värva nya medlemmar?

Kom med och diskutera värvning av nya medlemmar. Hur kan ni effektivera medlemsvärvningen och på riktigt få med nya medlemmar i avdelningen. Konkreta tips erbjuds!

Oma Röda Korset som en del av frivilligverksamhetens vardag

Oma Röda Korset är ett verktyg för varje frivillig. Välkomna att lära er mer och be om råd och få idéer för hur Oma kan användas. I lokalen kan man också diskutera hur Oma utvecklas och se hur det nya verktyget för avdelningsregistret ser ut.

Lördag kl. 14.00–15.15 Gemensamma program

Röda Korset och klimatförändringen (Aulanko-salen)

Klimatförändringen är en av vår tids största globala utmaningar och i allra högsta grad en humanitär kris.  Klimatförändringens effekter syns överallt i världen, även i Finland.

Klimatförändringsutskottet, som tillsatta av Finlands Röda Kors styrelse, har tagit fram riktlinjer för miljöhållbarhet. Riktlinjerna strävar efter att svara på klimatförändringen ur olika perspektiv. Kom för att höra på inledningsanföranden om hur detta inverkar på hållbarheten i vår egen verksamhet, anpassningen till klimatförändringen och beredskapsarbetet samt kommunikation och påverkan kopplad till klimatförändringen.

Lördag kl. 16.00–17.00 Verkstadsset 2

Psykologisk känsla av trygghet och psykisk sårbarhet (Aulanko-salen)

Psykologisk trygghet är upplevelsen av att kunna känna sig trygg i den gemenskap där man befinner sig. Du kan fråga saker utan rädsla för att bli förlöjligad. Kom och lyssna på en föreläsning av psykolog Nina Lyytinen, medlem i FRK:s psykosociala beredskapsgrupp, om hur vi försäkrar oss om att hjälpmottagarna känner sig trygga.

Verkstaden ordnas som hybridverkstad.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Finlands Röda Kors samarbete med skolor och läroanstalter

Hämta världen till skolan! När vi är verksamma på skolor och läroanstalter ger vi barn och ungdomar möjligheten att lära känna Röda Korset. Vi ger unga personer färdigheter och mod att hjälpa samt stärker deras interaktion. Kom och ta del av färdiga material och få tips för skolsamarbete!

Verkstaden ordnas som hybridverkstad.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Lördag kl. 17.15–18.15 Verkstadsset 3

Vilken är Röda Korsets verksamhet i andra länder? (Aulanko-salen)

I den här verkstaden har vi distanskontakt med frivilliga från nationella föreningar i våra partnerländer, och får höra om hurdan frivilligverksamhet de har i sitt eget land. Kom och inhämta ny kunskap om Röda Korsets internationella verksamhet!

Verkstaden ordnas som hybridverkstad. Verkstaden hålls på engelska.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Genomgång som del av frivilligas välmående

Kom och skaffa verktyg för att stöda de frivilligas välmående efter psykiskt påfrestande situationer! Verkstaden använder sig av metoder för avlastningssamtal.

Verkstaden hålls bara för evenemangets distansdeltagare.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Söndag kl. 9.00–10.30 Verkstadsset 4

Bemästra begreppen! Verktyg för att förstå diskussionerna (Aulanko-salen)

Varför talar man inte längre om etablering (kotouttaminen)? Vem utsätts för rasifiering? Invandrare eller inflyttade personer? Vad är antirasism? Vågar man säga något längre? Kom och bemästra begreppen! Vi ger verktyg för att förstå diskussionerna.

Verkstaden ordnas som hybridverkstad.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Söndag kl. 11.00–12.10 Gemensamma program

Den enda i rummet eller en av många? – Mångfald i vardagen och livet (Aulanko-salen)

Jani Toivolas personliga och samhällsspeglande anförande om betydelsen av mångfald, kraften av att bli bemött samt varje persons rätt till sin egen historia. Förändring finns i de dagliga valen. I vårt sätt att se på oss själva och på varandra. I möjligheten att skapa nya slags utrymmen där var och en av oss kan byggas upp ur och av oss själva. Utan att gömma eller dölja något av oss själva. Utrymmen där lyssnande skapar utrymme att bli hörd och modet att se rakt på någon gör en synlig.

Skådespelaren och författaren Jani Toivola är en efterfrågad talare och samhällspåverkare. Han var också Finlands första svarta riksdagsledamot (2011–2019)