Programteman

Beredskap i en föränderlig värld

Alla kan göra vardagen åtminstone lite tryggare. Röda Korset har många verksamhetsmodeller baserade på medborgarfärdigheter, med vilka man kan klara av olika oväntade situationer. Dessutom förändras världen och samtidigt måste också verksamhetssätten granskas på nytt. Hur är till exempel medieläsfärdighet och beredskap kopplade till varandra? Skulle det vara möjligt att öva beredskap på trygghet i vardagen på ett roligt sätt, till exempel genom spel? Kunskaper inom psykiskt stöd kommer att vara en viktig del av den framtida frivilligverksamheten. Kom och lyssna, diskutera och pröva olika sätt, med vilka du kan öka din egen och samhällets trygghet och känsla av trygghet.

 

Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Finlands Röda Kors viktigaste uppgift är att erbjuda hjälp till dem som befinner sig i den mest sårbara ställningen och vi genomför vår grundläggande uppgift med hjälp av frivilliga. För att vi ska kunna svara på hjälpbehoven i det föränderliga samhället och erbjuda hjälp av så hög kvalitet som möjligt, måste vi som organisation utveckla våra verksamhetssätt och uppmuntra nya hjälpare att komma med i verksamheten. Förnyade och mångsidiga Röda Korset-spåret bjuder in deltagarna att diskutera nya sätt att bedriva verksamhet, påverka vår organisations framtida verksamhetsmodeller och bygga upp ett Röda Kors som är öppet för alla. Målet är att utveckla frivilligverksamheten och främja dess samhälleliga verkningsfullhet.

 

Välmående frivilliga

Kring programhelheten Välmående frivilliga byggs verkstäder där frivilliga bland annat får möjlighet att diskutera teman med anknytning till ork i frivilligverksamheten, njuta av Aulankos storslagna omgivningar och få konkreta redskap att stödja och öka välbefinnandet. På plats finns helt säkert något för alla: verksamhet såväl inomhus som utomhus, kamratstöd, avslappning samt nya insikter och kunskaper. Välkommen med!