Uteprogram

Vid sidan om programmet inomhus lönar det sig att ta sig utomhus för lite frisk luft och för att bekanta sig med evenemangets uteprogram. Programmet fungerar enligt öppna dörrar-principen, och kan hittas utanför hotellets huvudentré till höger. Invid träbyggnaden Kavaljeeri hittar du Röda Korsets tält, en återvinningsenhet för Soppi och en kåta där det bland annat erbjuds presentationer av den funktionella verksamheten samt möjlighet att shoppa i Soppi och dricka vildmarkskaffe.

Uteprogrammet finns tillgängligt

  • Lördag kl. 12.00–13.45
  • Lördag kl. 15.15–17.15

Hjälparna i Aulanko-festivalområde
I festivaltältet kan du bekanta dig med första hjälpen, såsom nya instruktioner av hög kvalitet, en tillnyktringspunkt och hur den kan genomföras, arbete inom sexualhälsa och psykosocialt stöd. Du kan vila på tillnyktringspunkten eller pausa ett ögonblick på det psykosociala stödets ”vilostol” för att samla nya krafter inför sommarens festivalsäsong. Du kan också bekanta dig med det nya beställningssystemet för jourer.

Kåtan
Varmt välkomna till att bekanta er med vildmarkskåtans verksamhet! Slappna av vid lägerelden, öva på vildmarksfärdigheter och bekanta dig med tillgängliga hjälpmedelslösningar. Vid lägerelden tillreder vi även kaffe och te av naturens gåvor.

Tältet för välfärd och hälsa
I tältet kan du i praktiken bekanta dig med avdelningarnas olika verksamhetsformer, som på olika sätt stöder upprätthållandet av välfärden och hälsan. Kom till exempel för att prova på hur du skulle ta dig ur ett brinnande hus med promilleglasögon, mäta ditt blodtryck vid Hälsopunkten eller lyssna på tips om olika möjligheter till samarbete kring mathjälpsverksamheten.

Soppi Återvinningsbutik
Soppi Återvinningsbutiken är ett nytt försäljningskoncept från Tavastlands och Egentliga Finlands distrikt. Soppi kommer också till Aulanko i form av en Rickshaw, med vilken vi hämtar återvunna produkter till försäljning. Man kan också donera till oss på Aulanko. www.soppi.fi

En dyster och stormig natt
Välkomna med en kompis eller en liten grupp för rekreation och för att röra på benen efter allt sittande. Ni behöver en mobiltelefon och utomhuskläder. Under den korta vandringen går ni igenom en fiktiv situation där elen är bruten hos många privata hushåll. Ni lever er in i situationen som vanligt folk, och som hurtiga frivilliga på avdelningen. Via kontrollerna går ni igenom beredskapen hos privata hushåll, och hur avdelningen kunde vara till hjälp under ett elavbrott. Ett pris lottas ut bland deltagarna.