Marknadsföringsmaterial

Bland bilagorna på den här sidan hittar du frivilligevenemanget Hjälparna i Aulankos koder samt bilder till exempel för publicering i sociala medier och nyhetsbrev. Materialet står fritt att användas av såväl avdelningar som distrikt och alla andra aktörer inom Röda Korset.

I marknadsföringen av evenemanget kan du till exempel utnyttja följande huvudmeddelanden med tanke på olika mål- och åldersgrupper.

Program

 • Programmet planeras så att evenemanget är givande för alla frivilliga inom Finlands Röda Kors. Med andra ord kan både avdelningarnas veteraner och frivilliga som deltar i verksamheten sporadiskt komma med. Också till exempel webbfrivilliga, frivilliga på Ungas skyddshus och blodgivare är varmt välkomna till evenemanget!
 • Alla programdelar är öppna för alla, vilket innebär att programmet inte riktas särskilt till specifika målgrupper. Programmet som är gemensamt för alla deltagare och verkstäderna fördelas efter tre programspår, det vill säga teman. Dessa spår är:
  • Beredskap i en föränderlig värld
  • Förnyade och mångsidiga Röda Korset
  • Välmående frivilliga
 • En av huvudtalarna vid frivilligevenemanget Hjälparna i Aulanko är utbildare, föreläsare, före detta riksdagsledamot och skådespelare Jani Toivola och han framträder under söndagens avslutningsprogram. Toivola är en skicklig och motiverande talare, och han uppmuntrar oss till att bemöta olikheter och utnyttja dem som en resurs, styrka och fostrare i vår verksamhet. Som prisbelönt talare berättar han för oss om kommunikation kulturer emellan och om global jämlikhet med avstamp i sina egna erfarenheter. 
 • Det finns också fritid i programmet, då du kan till exempel besöka Aulankos utkikstorn, simma i hotellets spa eller göra en resa till Tavastehus slott.  

Ansvarsfullhet

 • Som ansvarsfullt evenemang genomförs frivilligevenemanget Hjälparna i Aulanko på ett så hållbart och klimatvänligt sätt som möjligt. Vi identifierar evenemangets miljöinverkan i planerings- och genomförandeskedet, och vi arbetar för att minska effekterna. Vi främjar evenemangets ansvarsfullhet till exempel att vi bjuder på näringsrik och mångsidig vegetarisk mat och vi skickar evenemangsmaterialet till deltagarna i första hand i elektroniskt format. Mer information om evenemangets ansvarsfullhet hittar du här.
 • Vi vill dessutom uppmana alla deltagare vid evenemanget till ansvarsfulla val. Vi ordnar kostnadsfri busstransport för evenemangsdeltagarna från Tavastehus centrum och järnvägsstationen varje evenemangsdag före programmets start. Således beslutas också evenemangets programtidtabellen först när VR har publicerat sina tågtidtabeller för våren 2022. Mer information om busstransporten hittar du här.
 • Som en del av ansvarsfullheten vill vi även ombesörja tillgänglighet och trygghet på evenemanget samt deltagarnas välbefinnande och jämlikhet.
 • I evenemanget vi till exempel använder principerna för tryggare rum, ordnar programmet på finska och svenska och vid behov på engelska och tar hänsyn till alla myndighetsbestämmelserna som är relaterade till coronasituationen. Det är också möjligt att delta på evenemanget på distans. Mer information om evenemangets tillgänglighet hittar du här.

Stipendium till deltagaravgiften för frivilliga under 29 år

 • Vi vill uppmuntra och stödja Finlands Röda Kors unga frivilligas deltagande i det nationella utbildningsevenemanget för frivilliga Hjälparna i Aulanko. Alla frivilliga som är födda 1993 eller senare har möjlighet att i samband med anmälan ansöka om ett stipendium, som täcker 80 procent av evenemangets deltagaravgift.
 • Stipendier delas ut från Folke Bernadotte muistosäätiö -bidrag, så vi möjliggör också internationell upplevelse för evenemangsdeltagare. Mer information on deltagaravgift hittar du här.

Tackmiddag

 • Vi bjuder alla frivilliga som deltar i evenemanget i Aulanko på en läcker tackmiddag i Scandic Aulankos restaurang lördag 2.4.2022. Middagen är en fortsättning på Tackgalan, som tidigare ordnades vart tredje år.
 • Efter middagen kan du fortsätta kvällen i hotellets nattklubb, som är reserverad för oss.