Ansvarsfullhet

I planeringen och genomförandet av Finlands Röda Kors evenemang observerar vi verksamhetens inverkan på samhället och naturen omkring oss och på evenemangsdeltagarna. Ordnandet av verksamheten styrs av Finlands Röda Kors riktlinjer för miljöbeständighet, som du hör mer om senast under Hjälparna i Aulanko-evenemanget.  

Som ansvarsfullt evenemang genomförs frivilligevenemanget Hjälparna i Aulanko på ett så hållbart och klimatvänligt sätt som möjligt. Vi identifierar evenemangets miljöinverkan i planerings- och genomförandeskedet, och vi arbetar för att minska effekterna. Evenemangets centrala miljöeffekter uppstår av resorna till evenemangsplatsen, maten och dryckerna, programmaterialet och evenemangsplatsens material- och energiförbrukning.

I egenskap av arrangör främjar vi evenemangets ansvarsfullhet med följande metoder: 

 • Det traditionsrika nationella utbildningsevenemanget för frivilliga, som ordnas vart tredje år, har flyttats från kryssningsfartyg till land.
 • Vi möjliggör nu för första gången deltagande i evenemanget även på distans via webben.
 • Vi undviker onödig användning av papper och skickar evenemangsmaterialet till deltagarna i första hand i elektroniskt format.
 • Alla inköp inför varje evenemang styrs av ett livscykeltänkande. Vi köper inget onödigt och vi återbrukar och återvinner allt vad vi kan.
 • Vid evenemanget bjuder vi på näringsrik och mångsidig vegetarisk mat. 
 • Vi ordnar kostnadsfri busstransport för deltagarna mellan Tavastehus centrum, järnvägsstationen och konferens- och spahotellet Scandic Aulanko före och efter helgens program.
 • Till evenemanget väljer vi ansvarsfulla samarbetsparter, som utvecklar ansvarsfull evenemangsproduktion tillsammans med oss.
 • Under evenemanget finns allt nödvändigt på ett och samma ställe eller inom promenadavstånd. Under programmets gång behöver deltagarna inte förflytta sig mellan olika ställen med olika fortskaffningsmedel. 

Miljöfostran och hållbar utveckling är ett genomgående tema i alla program under evenemanget. Därutöver ordnar vi olika verkstäder, vid vilka deltagarna kan lära sig mer till exempel om de egna aktionernas klimatinverkan, hållbara val och ordnande av ansvarsfull verksamhet.

Vi vill dessutom uppmana alla deltagare vid evenemanget till ansvarsfulla val: 

 • Kom gärna till evenemanget med hjälp av kollektivtrafiken eller samåkning. Du kan till exempel fråga ditt distrikt om eventuell samåkning till evenemanget.
 • När du anmäler dig kan du välja om du vill ha evenemangsmaterialet elektroniskt eller på papper. För att minska pappersförbrukningen, välj gärna i mån av möjlighet det elektroniska materialet. 
 • Om du vill kan du även inkvartera dig någon annanstans än i hotellet. Det finns ett campingområde inom promenadavstånd från evenemangsplatsen. Enligt allemansrätten kan du även övernatta i naturen.
 • Vänligen observera ett ansvarsfullt sätt att vara på evenemangsplatsen, bland annat genom att undvika onödigt matsvinn och onödig vattenförbrukning. 

Ansvarsfullhet är ett av konferens- och spahotellet Scandic Alankos centrala värden. Hotellet har bedrivit ett systematiskt och långsiktigt arbete för att minska sin miljöbelastning. Mer information om Scandics ansvarsfullhet hittar du här.

Som en del av ansvarsfullheten vill vi även ombesörja tillgänglighet och trygghet på evenemanget samt deltagarnas välbefinnande och jämlikhet. Mer information om evenemangets tillgänglighet hittar du här.

Om du vill diskutera eller höra mer om evenemangets ansvarsfullhet, är du välkommen att kontakta evenemangsarrangörerna. Vi vill även gärna höra om dina val till exempel vad gäller inkvarteringen och ankomsten till evenemangsplatsen, och vi hjälper i mån av möjlighet med arrangemangen. Skicka gärna ett meddelande till oss på vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi, så löser vi utmaningarna tillsammans