Minimässa och produktförsäljning

I evenemangets minimässaområde kan du bekanta dig med bl.a. nya verksamhetsmodeller och -material och stödfunktioner som erbjuds avdelningarna. I samma aula finns också en försäljningsplats för Röda Korsets produkter, där man presenterar och säljer nya produkter för våren och gamla favoriter från Röda Korsets utbud. Dessutom finns där ett lyckohjul, fullt med spännande priser!

Minimässan och produktförsäljningen har öppet

  • Fredagen kl. 17.00–19.00
  • Lördag kl. 8.15–9.15
  • Lördag kl. 12.00–13.45
  • Lördag kl. 15.15–17.15

Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Röda Korset har en unik värdes- och etisk grund. Vad för nyheter kring dessa erbjuds åt avdelningarna? Kom och ta reda på!

Dela god praxis!
Kom och berätta om god praxis eller en god idé, stor eller liten, i Röda Korsets verksamhet. Vi antecknar dem i den nya plattformen för god praxis. Låt oss lära av varandra och tillsammans utveckla vår organisation!

Kamratkunskaper för unga
Kom och bekanta er med nya verktyg och modeller för vänverksamheten för unga och för att förebygga ensamhet.

Projektet Framåt (Eteenpäin) vid de Ungas skyddshus
Vid den här punkten får du lära dig om stöd för unga vuxnas självständighet i samarbete mellan proffs och frivilliga.

Stödtjänster för avdelningarnas ekonomiförvaltningstjänster
Att utveckla och förenkla avdelningarnas förvaltning gör det möjligt för avdelningarna att effektivt hjälpa och driva beredskapsverksamhet. Centralbyrån erbjuder stöd av följande slag för detta: stöd med ibruktagandet av ett nytt bokföringsprogram, utbildning av kassör/verksamhetsgranskare, deponering av räntebärande penningmedel.

Förnyande av Röda Korsets profil: Rådgivningsplats för frivilliga
En positiv bild av organisationen lockar nya frivilliga, medlemmar och bidragsgivare till verksamheten. Nya grafiska anvisningar, en profilhandbok och andra verktyg hjälper var och en att se till att verksamheten och kommunikationen förverkligar den eftersträvade bilden. Kom till infopunkten för att lära dig mer och delta i utlottningen.

Datasäkerhet och dataskydd
Datasäkerhet och dataskydd är allas vår gemensamma sak! Kom och få information och de bästa tipsen för datasäkerhet- och skydd i din egen avdelning.

Blodtjänst
Vid Blodtjänstens mässpunkt får du information om bland annat blodgivning, Stamcellsregistret och biobanken. Punkten har också en frågelek om blodgivning: om du deltar får du ett litet ekologiskt pris!

Jämlikhet
Jämlikhet berör alla! Vid mässpunkten får du diskutera hur jämlikhet i frivilligverksamheten förverkligas just nu. Du får också komma på idéer på hur det kunde främjas. Vid den här mässpunkten har en av evenemangets kontaktpersoner för trakasserier jour