Tillgänglighet

Det är viktigt att alla frivilliga inom Finlands Röda Kors har möjlighet att delta i det nationella utbildningsevenemanget Hjälparna i Aulanko. Därför har evenemanget gjorts tillgängligt och sådant att alla har en jämlik möjlighet att delta.  

Principerna för tryggare rum  

Under evenemanget utarbetar och implementerar vi Finlands Röda Kors principer för tryggare rum. I principerna observerar vi till exempel tillgänglighet i verksamheten, en trygg atmosfär och jämlikhet aktörerna emellan.

Principerna för tryggare rum uppdateras på RedNet-sidan för Hjälparna i Aulanko före evenemanget och de delas ut till alla deltagare vid evenemanget.   

Humöret uppe 

Vi accepterar inte någon som helst form av mobbning, ofredande eller diskriminering vid evenemanget. Vi ingriper i olämpligt beteende. Varje frivillig och anställd inom Finlands Röda Kors förbinder sig att följa våra etiska principer och agera efter dem även under detta evenemang. Mer information om Finlands Röda Kors etiska principer hittar du här.

Om du ska delta i Finlands Röda Kors nationella utbildningsevenemang för frivilliga för första gången, ser vi till att du får all nödvändig information före och under evenemanget. 

Program 

Det huvudsakliga språket vid evenemanget är finska, men en del av programmet ordnas även på svenska och vid behov på engelska. Programmen som är gemensamma för alla deltagare ordnas på finska och dessa tolkas vid behov till deltagarna. 

Ange i samband med anmälan i vilket språks program du vill delta och om du har behov av tolkning av det finskspråkiga programmet.  

Evenemangsprogrammet är engagerande och interaktiv. Vi ser till att alla känner sig trygga att kommentera och delta i programmet utifrån sina egna förutsättningar. Före evenemanget instrueras programledarna att skapa en öppen och respektfull diskussionskultur. 

För första gången går det nu att delta i Finlands Röda Kors nationella utbildningsevenemang för frivilliga också på distans via webben. Vårt mål är att göra det möjligt för distansdeltagarna att delta interaktivt i evenemanget. Mer information om deltagande på distans uppdateras senare på Hjälparna i Aulankos RedNet-sida. 

Evenemangsplatsens tillgänglighet 

I konferens- och spahotellet Scandic Aulankos lokaler har man tagit god hänsyn till hotell- och konferensgästers särskilda behov. Mer information om evenemangsplatsens tillgänglighet kan du läsa här.   

Hälsa och trygghet 

Vi ser till evenemangsdeltagarnas hälsa och trygghet. Evenemangsarrangörerna bekantar sig i förväg med evenemangsplatsens säkerhetsanvisningar samt placeringen av brandsläckare och första hjälpen-utrustningen. Vid evenemanget finns första hjälpen alltid tillgänglig för den som behöver det.

Vi följer utvecklingen av coronasituationen och myndighetsbestämmelserna, enligt vilka vi agerar. Vi informerar deltagarna i förväg om säkerhetspraxis vid evenemanget och ingriper i underlåtenhet att följa den. Vid evenemanget finns tillgång till handdesinficeringsmedel och ansiktsmasker. 

Ange i samband med anmälan om du har särskilda behov förknippade med din hälsa som du önskar att arrangörerna observerar vid evenemanget. 

Även på konferens- och spahotellet Scandic Aulanko ser man till hotell- och konferensgästernas hälsa och trygghet. På samtliga Scandic-hotell finns defibrillator tillgänglig och nödutgångarna och brandutrustningen kontrolleras dagligen. Du kan läsa mer om evenemangsplatsens säkerhet här.

Mat 

Vid evenemanget bjuder vi på ansvarsfull och näringsrik mat. Vid evenemanget tar vi dessutom hänsyn till deltagarnas allergier och specialdieter. Ange eventuella allergier och specialdieter i samband med anmälan. 

Ankomst till evenemangsplatsen

Som en del av evenemangets ansvarsfullhet vill vi uppmana deltagarna att ankomma till evenemangsplatsen med kollektivtrafik och samåkning.  I start- och sluttiderna för evenemanget observerar vi VR:s tågtidtabeller och ordnar kostnadsfri busstransport för deltagarna mellan evenemangsplatsen, Tavastehus centrum och järnvägsstationen på alla evenemangsdagarna både före och efter programmet. Mer information om busstransporten hittar du här.

Om du ankommer till evenemangsplatsen så att du inte kan ta del av busstransporten, kan du utnyttja Tavastehus lokaltrafik. Från Tavastehus järnvägsstation finns en direkt anslutning med buss till evenemangsplatsen. Mer information om Tavastehus lokaltrafik hittar du här.

Distriktet eller avdelningen kan ordna separat samåkning till evenemangsplatsen för deltagarna i sitt område. Mer information om detta får du av distriktet eller avdelningen i ditt område. Framför konferens- och spahotellet Scandic Aulanko finns ett stort och kostnadsfritt parkeringsområde.

Förhandsmaterial till evenemanget och anmälan 

Allt förhandsmaterial finns tillgängligt digitalt på finska, svenska och engelska på evenemangets RedNet-sidor. Det går även bra att anmäla sig på alla dessa tre språk. I allt evenemangsmaterial använder vi ett så klart språk som möjligt.  

Anmälningarna hanteras konfidentiellt endast av de anställda som behöver deltagarnas uppgifter i sitt arbete. Uppgifterna om deltagarnas allergier och specialdieter överlåts till konferens- och spahotellet Scandic Aulankos restaurang för användning i enlighet med Finlands Röda Kors dataskyddsprinciper. Mer information om Finlands Röda Kors dataskyddsprinciper kan du läsa här.

 

Vi hoppas att du berättar om eventuella önskemål och behov gällande tillgänglighet i samband med din anmälan eller via e-post till evenemangsarrangörerna vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi. På det här sättet kan vi tillsammans säkerställa att evenemanget är jämlikt tillgängligt för alla frivilliga inom Finlands Röda Kors.