Samtalslokaler

Evenemangets samtalslokaler är temasamtal med öppna dörrar-principen, som man kan delta i enligt egen tidtabell och eget intresse. I samtalslokalerna kan du träffa och samtala med arbetstagare och frivilliga i vår organisation om olika ämnen och få personlig hjälp och stöd. Även evenemangets distansdeltagare kan delta i evenemanget i samtalslokalerna genom Teams-länkarna som finns på RedNet-webbplatsen.

Samtalslokalerna är öppna

  • Lördag kl. 12.00–13.45
  • Lördag kl. 15.15–17.15

Mer unga frivilliga med i verksamheten
1: våningen, Teamwork room A1

Har du funderat på hur man kunde uppmuntra nya unga frivilliga med i vår verksamhet? Kom och få tips från de unga själva, i den här samtalslokalen har du möjlighet att diskutera saken tillsammans med den nationella ungdomsnämnden.

Vad för riktlinje för miljöhållbarhet?
1: våningen, Teamwork room A2

Klimatförändringsutskottet bereder en riktlinje för organisationens miljöhållbarhet, och många funderar säkert på vad det egentligen betyder och hur den kommer att påverka den egna verksamheten. Kan man påverka den? Välkomna att diskutera riktlinjen och organisationens arbete för klimatet med representanter från centralbyrån och utskottet.

Hur och var kan man värva nya medlemmar?
1: våningen, Teamwork room A9

Kom med och diskutera värvning av nya medlemmar. Hur kan ni effektivera medlemsvärvningen och på riktigt få med nya medlemmar i avdelningen. Konkreta tips erbjuds!

Oma Röda Korset som en del av frivilligverksamhetens vardag
1: våningen, Teamwork room A10

Oma Röda Korset är ett verktyg för varje frivillig. Välkomna att lära er mer och be om råd och få idéer för hur Oma kan användas. I lokalen kan man också diskutera hur Oma utvecklas och se hur det nya verktyget för avdelningsregistret ser ut.