Verkstäder

På den här sidan finns verkstäderna i evenemanget Hjälparna i Aulanko. Ändringar i verkstäderna, beskrivningarna av dem, metoderna och tidpunkterna är fortfarande möjliga och uppdateras på den här sidan. Evenemangets slutgiltiga verkstäder finns i evenemangets programblad som utkommer i slutet av mars 2022.

Deltagarna i evenemanget får välja verkstäderna som intresserar dem mest, så deltagaren behöver inte följa ett visst programspår. Under evenemanget kan deltagarna delta i max fyra olika verkstäder, det vill säga man kan inte byta verkstad efter att den har börjat.

En del av verkstäderna nedan ordnas på finska, en del som tvåspråkiga (svenska och finska) och en del separat på svenska. Språkinformationen om verkstäderna uppdateras på den här sidan i mars.

Tyvärr är inte alla verkstäder nedan tillgängliga för evenemangets distansdeltagare, men distansverkstäderna bestäms och publiceras i mars 2022.

Lördag 2.4.2022 kl. 10.45–12.00

Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Etik och ansvar är fokus för dagen och kärnan i Finlands Röda Kors verksamhet. Kom med i kontrollbanan för etisk verksamhetskultur.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Naturutflykt och lägereldsstämning
Den här verkstaden hålls utomhus. En naturutflykt till den närliggande naturen och lägereldsstämning utlovas. Under naturutflykten bekantar man sig med näromgivningen, får nya krafter och tips för att ordna en delaktighetsbaserad naturutflykt.  Vid lägerelden tillreder vi kaffe och te av naturens gåvor.

Spår: Välmående frivilliga
Metod: Delaktighetsbaserad

Hur inverkar kulturen på mig?
Interkulturell interaktionsförmåga spelar en allt större roll i arbetslivet och på vår fritid. Även i Röda Korsets verksamhet behöver vi förmågan att bemöta personer med olika bakgrund. Tillsammans med utbildaren inom mångkulturellhet går vi på djupet med frågan: Hur inverkar kulturen på mig?

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Puhe-Judo™ – hantera utmanande och känslomässiga möten
Har du stött på utmanande känslomässiga situationer och personer i dina frivilliguppgifter? Vill du ha metoder i din verktygsback som kan hjälpa dig att hantera dessa interaktionssituationer? Kom och inhämta kunskap och praktiska tips från Mielenrauhaa Koulutuspalvelut Oy:s utbildning Puhe-Judo™.

Spår: Välmående frivilliga
Metod: Delaktighetsbaserad

Modig påverkan i lokala nätverk
Modig påverkan i lokala nätverk – utmaningar och möjligheter. Alla Röda Korsets frivilliga kan försvara medmänskligheten och påverka i sitt eget samhälle. Deltagarna får perspektiv, mod och praktiska exempel för att stödja den egna avdelningens påverkansarbete.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Finlands Röda Kors internationella bistånd
Vad gör man i FRK:s logistikcenter? Vad händer när en stor katastrof drabbar världen? Vad är ERU? Hur får man hjälpen att nå fram? Får en biståndsarbetare lön? Efter den här verkstaden vet du svaren på åtminstone dessa frågor, och dessutom kan du ställa frågor som du funderar på.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld
Metod: Föreläsning

Påverka de nya riktlinjerna för frivilliga
Kom och lär känna framtiden för frivillighet i Finlands Röda Kors och kommentera de nya riktlinjerna för frivilligverksamheten. Linjedragningen ger riktlinjer om hurdan vår frivilligverksamhet är i framtiden.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Beredskap och säkerhet i vardagen
Vad är beredskap? Vad är säkerhet i vardagen? På vad allt grundar sig en trygghetskänsla? Kom och inhämta kunskaper om hur alla kan förbereda sig på olika situationer samt stärka sin egen och gemenskapers trygghetskänsla. I verkstaden går man igenom våra olika funktioner, det vill säga hela hjälpkedjan, med exempel.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld
Metod: Föreläsning

Lördag 2.4.2022 kl. 16.00–17.00

Integreringsbricka
I verkstaden bekantar man sig med användningen av integrationsbrickan med hjälp av dramametoder och funktionalitet, även genom att reflektera över integrering ur invandrares perspektiv. I verkstaden reflekterar man över avdelningens möjligheter att ordna verksamhet som stöder integrering samt rekrytering av invandrare som aktiva aktörer.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Naturen som favoritplats
Tid som tillbringas i naturen och motion främjar vårt välbefinnande. Detta har synts under de senaste två åren, när FRK:s frivilliga och närståendevårdare har sökt sig till naturen för att söka styrka i spåren av coronapandemin. Kom och hör mer, få idéer för vardagen och frivilligverksamheten.

Spår: Välmående frivilliga
Metod: Delaktighetsbaserad

Hur får vi fler insamlare till Hungerdagen?
Kom och utbyt erfarenheter och idéer med andra frivilliga.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Utveckling av avdelningarnas egen medelanskaffning
Kom och diskutera utvecklingen av avdelningarnas egen medelanskaffning. Vilka behov har avdelningarna och vilken typ av stöd behöver avdelningarna?

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Psykologisk känsla av trygghet och psykisk sårbarhet
Psykologisk trygghet är upplevelsen av att kunna känna sig trygg i den gemenskap där man befinner sig. Du kan fråga saker utan rädsla för att bli förlöjligad. Kom och lyssna på en föreläsning av psykolog Nina Lyytinen, medlem i FRK:s psykosociala beredskapsgrupp, om hur vi försäkrar oss om att hjälpmottagarna känner sig trygga.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld
Metod: Föreläsning

Finlands Röda Kors samarbete med skolor och läroanstalter
Genom att vara verksamma i skolor och läroanstalter ger vi unga personer färdigheter och mod att hjälpa samt förstärka interaktionen. Kom och hör om färdigt material för samarbete med skolor och läroanstalter, och hur avdelningen kan dra nytta av det lokala samarbetet med skolor och läroanstalter.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Säkrare situationer och skapande av dem
Bli inspirerad och inhämta kunskap om att skapa säkrare situationer i frivilligverksamheten! Vi berättar för dig varför frågan är viktig, och vad man ska ta hänsyn till när man skapar en säker situation.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Uteträffar
Hur skulle det vara om du gick ut för att få lite frisk luft och lära känna de andra deltagarna i evenemanget medan du promenerade i den vackra naturen i Aulanko? Samtidigt kan ni utbyta tankar med de nya bekantskaperna om till exempel era frivilliguppgifter. Promenadrutten är valfri.

Lördag 2.4.2022 kl. 17.15–18.15

Säkerhetsfärdigheter för att förhindra olyckor
Hur kan jag själv bidra till att förhindra olyckor? Kan jag göra något för att främja säkerheten för mina närstående och minska antalet olyckor? Kom och få praktiska tips för din vardag och öka din förståelse för olyckor i hemmet och på framtiden samt förhindrandet av dem.

Spår: Välmående frivilliga
Metod: Delaktighetsbaserad

Lugnt sinne – välbefinnandeverkstad
Varför lönar det sig att satsa på det mentala välbefinnandet? Vad hjälper dig att slappna av? Kom och hör tips, diskutera och få ett lugnt sinne. Elina Torro, fysioterapeut och magister i hälsovetenskaper, leder oss i ämnet. Dessutom övar vi avslappning genom praktiska övningar.

Spår: Välmående frivilliga
Metod: Delaktighetsbaserad

Nya med! Hur får vi fler frivilliga med i verksamheten?
Syftet med verkstaden är att göra avdelningarnas frivilliga intresserade och inspirerade för att välkomna nya frivilliga med i verksamheten, genom att ge mycket konkreta tips.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Vilken är Röda Korsets verksamhet i andra länder?
I den här verkstaden har vi distanskontakt med unga frivilliga från nationella föreningar i våra partnerländer, och får höra om hurdan frivilligverksamhet de har i sitt eget land. Kom och inhämta ny kunskap om Röda Korsets internationella verksamhet! Verkstaden hålls på engelska.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Föreläsning

Nya med! Nya frivilliga med hjälp av Oma
Undrar du vad frivilligsystemet Oma Röda Korset är och vilken nytta det gör för avdelningen? Efter den här verkstaden behöver du inte längre undra, istället blir Oma en naturlig del av även er avdelnings vardag.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Det nya normala – avdelningarnas och frivilligas erfarenheter av coronan
I verkstaden går man igenom hurdan frivilligverksamhet man haft under coronatiden, och diskuterar tillsammans om vilka erfarenheter deltagarna har av att vara frivillig under coronatiden. I verkstaden arbetar man i smågrupper med kamratstöd och sammanställer till sist tankarna. 

Spår: Beredskap i en föränderlig värld
Metod: Delaktighetsbaserad

Internet som ett verktyg för hjälpande
Beskrivning saknas

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Samarbete med Blodtjänst
Kom och hör om hur din avdelning kan samarbete med Blodtjänst. Verkstaden hålls av Blodtjänsts anställda.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Söndag 3.4.2022 kl. 9.00–10.30

Bemästra begreppen!
Varför talar man inte längre om etablering (kotouttaminen)? Vem utsätts för rasifiering? Invandrare eller inflyttade personer? Vad är antirasism? Vågar man säga något längre? Kom och bemästra begreppen! Vi ger verktyg för att förstå diskussionerna.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Föreläsning

Världen förändras – nyckeln är förutseende!
Kan världen eller framtiden förutsägas? Hur kan det vara användbart, till exempel vid planering av frivilligverksamheten? Man bekantar sig med bland annat Sitras Megatrendkort och går igenom olika framtidsscenarier genom spel.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld
Metod: Delaktighetsbaserad

Vad hjälper mig att orka i frivilligarbetet?
Kom och diskutera och utbyt erfarenheter om att orka som frivillig. I verkstaden reflekterar man tillsammans över lösningar och bra tips för ta hand om sitt eget välbefinnande.

Spår: Välmående frivilliga
Metod: Delaktighetsbaserad

Den Innovativa Hungerdagen
Minskandet i användningen av kontanter tvingar oss att fundera på hur det lönar sig att utveckla Hungerdagen, så att den även i framtiden kan vara hörnstenen i vår beredskap. Kom och utbyt erfarenheter med andra frivilliga och bli inspirerad av något nytt.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Kommunikationsträning för frivilliga
Beskrivning saknas

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset
Metod: Delaktighetsbaserad

Att bygga laganda och lösa konflikter – Dialogpaus-tillvägagångssättet som stöd för frivilligverksamheten
Dialogpaus är en diskussionsmetod som till exempel kan användas som ett led i att bygga förtroende, beslutsfattande eller när man vill föra samman olika människor. Efe Evwaraye, expert vid Stiftelsen dialogpaus, ger en introduktion i dialogpaus-tillvägagångssättet och hur man kan använda det för att lösa konflikter i frivilligverksamheten.

Spår: Välmående frivilliga
Metod: Delaktighetsbaserad