Tryggare lokaler

Vi ansvarar tillsammans på evenemanget för att alla deltagare har det bra och känner sig trygga under det. För detta ändamål har vi i fråga om evenemanget tagit fram sju principer för tryggare lokaler samt instruktioner för ingripande i osakligt beteende. Principerna för tryggare lokaler finns också i alla utbildningslokaler i vårt förfogande på hotellet.

Sju principer för tryggare lokaler

Var öppen
Bemöt nya människor och frågor utan fördomar. Ta varje möte som en möjlighet att lära nytt och utvecklas.

Respektera
Observera dina ordval och respektera den andres åsikt. Låt bli att skymfa, förlöjliga eller fördöma någon med ditt tal eller beteende.

Skapa en positiv atmosfär
Ta även ansvar för en annans erfarenhet. Lyssna, beröm och uppmuntra.

Undvik antaganden
Gör inga antaganden på basis av yttre egenskaper, hudfärg, etnisk bakgrund, religion, kön, ålder eller tal. Gör inga antaganden om kön, bakgrund eller funktionsförmåga.

Ge plats
Respektera en annans personliga utrymme, integritet och självbestämmanderätt. Se till att alla blir hörda och ge alla möjlighet att delta.

Ingrip
Bli inte enbart en åskådare om du bevittnar trakasserier eller annan osaklig behandling.

Njut
Ha det trevligt! Fråga om någon sak väcker frågor och ta reda om saken.

Var och en har rätt att ingripa

  • Ingrip i osakligt beteende genom att gå emellan verbalt. Var stram, men lugn, och försök lugna situationen. Påpeka för personen som uppträder osakligt om dennes störande beteende. Säg att du inte accepterar hens uppträdande och be hen sluta.
  • Ingrip också i diskriminerande skämt eller kommentarer, även om ingen i minoriteterna vore på plats. Bedöm och avgör om du genast kan ingripa i situationen, eller ska anmärka om saken senare.
  • Om störningen fortsätter, anteckna vad som skedde och när, vem som fanns på plats, och vad som sades. Detta underlättar senare utredning av saken.
  • Gå vid behov till den trakasserade och erbjud hjälp. För personen till en lugn plats. Låt bli att anklaga den trakasserade. Om du inte själv bevittande situationen, fråga vad som hände.
  • Om läget fortsätter erbjud dig som stödperson att föra saken vidare. Uppmuntra och hjälp med att göra en anmälan om saken till kontaktpersonen för trakasserier.
  • Om du inte kan ingripa i situationen eller erbjuda hjälp, ta kontakt med kontaktpersonen för trakasserier. Rapportera alla slags diskrimineringar och trakasserier till kontaktpersonen för trakasserier.
  • Det är inte lätt att ingripa i trakasserier. Var inte rädd för att misslyckas. Det viktigaste är att du strävar efter att påverka situationen!

Kontaktpersoner för trakasserier

Kontaktpersonerna för trakasserier ger råd och stödjer i alla slags lägen av diskriminering och trakasserier. De stödjer i att utreda situationerna i sig, den fortsatta behandlingen av dem samt ger information om var annanstans man får hjälp. Kontaktpersonerna för trakasserier kan också stödja i att göra FRK:s anmälan om missbruk (rodakorset.fi/anmalan-om-missbruk).

Inget trakasseri, ofredande, mobbning, diskriminering eller annan ojämlik behandling är för ringa eller oväsentligt för att ta kontakt med kontaktpersonen för trakasserier. Kontaktpersonerna för trakasserier har tystnadsplikt, och de registrerar inte dem som tar kontakt.

Du kan identifiera evenemangets kontaktpersoner för trakasserier på ett armband. Du hittar dessa personer också på jämlikhetspunkten under öppettiderna för minimässan.

Du når kontaktpersonerna för trakasserier på tfn 040 660 2569 (även WhatsApp).