Anmälan och deltagaravgift

Anmälan till evenemanget har avslutats. Deltagande i evenemanget på distans kräver ingen föranmälan.

Deltagaravgift

Du kan anmäla dig till hela helgen ELLER endast lördagen ELLER endast söndagen. Deltagandet kan betalas i samband med anmälan eller med faktura före evenemanget.

Deltagaravgift för dem som anmäler sig 1.10–30.11.2021
Hela helgen 100 euro
Endast lördag 60 euro
Endast söndag 50 euro

Deltagaravgift i samband med efteranmälan (1.12.2021-> )
Hela helgen 110 euro
Endast lördag 65 euro
Endast söndag 55 euro

Deltagarpaketet för hela helgen omfattar hela evenemangets program och alla måltider från lunchen på lördagen till lunchen på söndagen (även middagen på lördag).

Deltagarpaketet för endast lördag omfattar evenemangets program för lördagen och alla måltider under lördagen från lunch till middag.

Deltagarpaketet för endast söndag omfattar evenemangets program för söndag och lunchen på söndag.

I konferenslokalernas aula har deltagarna kostnadsfri tillgång till kaffe och te från automat under hela evenemanget. I konferenslokalernas aula har deltagarna kostnadsfri tillgång till kaffe och te från en automat under hela evenemanget. Om du ankommer till evenemangsplatsen först på lördag eller söndag morgon och inte övernattar på hotellet, kan du i samband med bokningen boka en fylld smörgås per dag åt dig själv för en extra kostnad på fem (5) euro. Rumspriset för dem som övernattar på hotellet inkluderar hotellfrukost.

Observera att evenemangets deltagaravgift inte omfattar inkvarteringen, utan den ska vid behov bokas separat på önskat övernattningsställe. Deltagarna kan, om de så önskar, boka inkvarteringen på Scandic Aulanko eller Scandic Hämeenlinna City till ett specialpris med en separat bokningskod. Mer information om inkvartering hittar du här.

Deltagaravgiften omfattar inte heller användningen av Scandic Aulankos spaavdelning. Dessutom ansvarar varje deltagare för sina egna resekostnader och -arrangemang till evenemangsplatsen. Vi ordnar kostnadsfri busstransport för deltagarna mellan evenemangsplatsen, Tavastehus centrum och järnvägsstationen på alla evenemangsdagarna både före och efter programmet. Mer information om busstransporten hittar du här.

Stipendium till deltagaravgiften för frivilliga under 29 år

Alla frivilliga inom Finlands Röda Kors som är födda 1993 eller senare har möjlighet att i samband med anmälan ansöka om ett stipendium, som täcker 80 procent av evenemangets deltagaravgift.

Vi vill uppmuntra och stödja Finlands Röda Kors unga frivilligas deltagande i det nationella utbildningsevenemanget för frivilliga Hjälparna i Aulanko. Vårt mål är att främja i synnerhet unga frivilligas upplevelse av att de är en del av Röda Korsets och Röda halvmånens internationella rörelse samt göra det möjligt för dem att bekanta sig med andra internationella organisationers verksamhet och interagera med frivilliga i andra länder. Under evenemanget främjar vi även unga frivilligas globala fostran bland annat vad gäller hållbar utveckling och mångfald.

Stipendiet kan inte sökas för att täcka inkvarterings- eller resekostnader.

Avbokning av anmälan och byte av namn

Anmälan till evenemanget kan avbokas kostnadsfritt fram till 30.11.2021. Därefter behandlas avbokningarna från fall till fall. ​Du kan avboka din anmälan genom att skicka e-post till evenemangsarrangörerna till adressen vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.

Vi ber att eventuella namnändringar görs i så god tid som möjligt före evenemanget, så att vi bland annat har möjlighet att observera den nya deltagarens allergier och specialdiet. Namnändringar görs via e-post till evenemangsarrangörerna på adressen vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi senast i slutet av mars 2022. Därefter behandlas namnändringar från fall till fall.

Kom ihåg att själv kontakta ditt inkvarteringsställe direkt för att avboka din inkvartering eller byta namn på den som ska inkvarteras. Innan du bokar inkvarteringen, se till att läsa inkvarteringsställets villkor för avbokning och byte av namnet på den som ska inkvarteras. Mer information om inkvartering hittar du här.