Program

Är du intresserad av att diskutera klimatförändringens effekter på vår verksamhetsmiljö och verksamhet? Eller vill du kanske höra mer om Finlands Röda Kors varumärkesförnyelse? Kanske vill du lära dig mer om avdelningarnas dataskydd eller hur katastrofhjälp skickas ut i världen från Finland?

Därefter kunde du bekanta dig med evenemangets mässavdelning, köpa en Röda Korset-luvtröja eller gå ut och gå i Aulanko med andra frivilliga? Eller vill du kanske delta i kommunikationsträning? Och på kvällen slappna av i hotellets spa och sedan äta en god middag?

På söndagen kanske du skulle vara intresserad av att ta kontakt med en av våra delegater ute i världen och slutligen lyssna på vår huvudtalare Jani Toivolas inspirerande anförande om förändringen mot ett mer mångsidigt Röda Kors?

Hjälparna i Aulanko är allt detta och mycket mer!

Evenemangets program består av ett gemensamt program för alla deltagare, fritt valbara verkstäder, en minimässa och fritid, då du kan besöka Tavastehus slott eller Aulankos utkikstorn.

Programmet som är gemensamt för alla deltagare och verkstäderna fördelas efter tre programspår, det vill säga teman. Dessa spår är:

  • Beredskap i en föränderlig värld
  • Förnyade och mångsidiga Röda Korset
  • Välmående frivilliga

Här hittar du mer information om teman och verkstäder.

Till skillnad från tidigare nationella utbildningsevenemang för frivilliga behöver deltagarna inte välja endast ett spår att följa under hela evenemanget, utan det går bra att delta i verkstäderna efter eget intresse. Programmet planeras så att evenemanget är givande för alla frivilliga inom Finlands Röda Kors. Med andra ord kan både avdelningarnas veteraner och frivilliga som deltar i verksamheten sporadiskt komma med. Också till exempel webbfrivilliga, frivilliga på Ungas skyddshus och blodgivare är varmt välkomna till evenemanget!

En av huvudtalarna vid frivilligevenemanget Hjälparna i Aulanko är utbildare, föreläsare, före detta riksdagsledamot och skådespelare Jani Toivola och han framträder under söndagens avslutningsprogram.

Toivola är en skicklig och motiverande talare, och han uppmuntrar oss till att bemöta olikheter och utnyttja dem som en resurs, styrka och fostrare i vår verksamhet. Som prisbelönt talare berättar han för oss om kommunikation kulturer emellan och om global jämlikhet med avstamp i sina egna erfarenheter. 

Alla programdelar är öppna för alla, vilket innebär att programmet inte riktas särskilt till specifika målgrupper. Eventuell förhandsanmälan till verkstäderna görs i början av 2022.

Vid sidan av evenemangsprogrammet kan du besöka minimässan i konferenslokalernas aula och bekanta dig närmare till exempel med olika verksamhetsformer och -material samt träffa Röda Korsets anställda. I anslutning till minimässan sker även försäljning av Röda Korsets produkter.