Workshoppar

Lördag kl. 10.45–12.00

Digiforum
1:a våningen, Conference room 13

Digiforum är gemensamma träffar för FRK:s frivilliga som är intresserade av digital utveckling. Träffarna ordnas några gånger om året. Kom för att lyssna på var man befinner sig inom FRK:s digitala utveckling just nu och tillsammans fundera på vilka steg som kan tas för framtiden.

Digiforum ordnas som hybridverkstad, vilket betyder att man också kan delta på distans.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
3:e våningen, Conference room 35

Etik och ansvar är fokus för dagen! Och även kärnan i Finlands Röda Kors verksamhet. Under den här verkstaden får du diskutera temat på den etiska verksamhetskulturens tipspromenad.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Naturutflykt och lägereldsstämning
Utomhus

Den här verkstaden ordnas utomhus. En naturutflykt med stämningsfull lägereld i den närliggande naturen utlovas. Under naturutflykten bekantar man sig med näromgivningen, får nya krafter och tips för att ordna engagerande naturutflykter. Vid lägerelden tillreder vi kaffe och te av naturens gåvor.

Spår: Välmående frivilliga

Utveckling av avdelningarnas egen medelanskaffning
Distansverkstad, länk på RedNet

Kom och diskutera utvecklingen av avdelningarnas egen medelanskaffning. Vilka behov har avdelningarna och vilken typ av stöd behöver avdelningarna? Du får också konkreta tips om utveckling av avdelningens egen medelanskaffning.

Verkstaden ordnas på två språk (finska-svenska). Verkstaden hålls bara för evenemangets distansdeltagare och ordnas separat för närdeltagare på lördagen kl. 16.00–17.00.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Puhe-Judo™ – hantera utmanande och känslomässiga möten
3:e våningen, Conference room 33

Har du stött på utmanande känslomässiga situationer och personer i dina frivilliguppgifter? Vill du ha metoder i din verktygsback som kan hjälpa dig att hantera dessa interaktionssituationer? Kom och inhämta kunskap och praktiska tips från Mielenrauhaa Koulutuspalvelut Oy:s utbildning Puhe-Judo™.

Spår: Välmående frivilliga

Modig påverkan i lokala nätverk
1:a våningen, Conference room 14

Modig påverkan i lokala nätverk – utmaningar och möjligheter. Alla Röda Korsets frivilliga kan försvara medmänskligheten och påverka i sitt eget samhälle. Få perspektiv, mod och praktiska exempel för att stödja din egna avdelnings påverkansarbete.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Finlands Röda Kors internationella bistånd
2:a våningen, Aulanko-salen

Vad gör man i FRK:s logistikcenter? Vad händer när en stor katastrof drabbar världen? Vad är ERU? Hur får man hjälpen att nå fram? Får en biståndsarbetare lön? Efter den här verkstaden vet du svaren på åtminstone dessa frågor, och dessutom kan du ställa egna frågor som du funderar på.

Verkstaden ordnas som hybridverkstad, vilket betyder att man också kan delta på distans.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Påverka de nya riktlinjerna för frivilliga
2:a våningen, Conference room 21

Kom och lär känna framtiden för frivillighet i Finlands Röda Kors och kommentera de nya riktlinjerna för frivilligverksamheten. Linjedragningen ger riktlinjer om hurdan vår frivilligverksamhet är i framtiden.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Beredskap och säkerhet i vardagen
1:a våningen, Conference room 12

Vad är beredskap? Vad är säkerhet i vardagen? På vad allt grundar sig en trygghetskänsla? Kom och inhämta kunskaper om hur alla kan förbereda sig på olika situationer samt stärka sin egen och gemenskapers trygghetskänsla. I verkstaden går man igenom våra olika funktioner, det vill säga hela hjälpkedjan, med exempel.

Verkstaden ordnas på två språk (finska-svenska).

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Lördag kl. 16.00–17.00

Integreringsbricka
2:a våningen, Conference room 21 (på finska)
3:e våningen, Conference room 33 (på svenska)

Under verkstaden bekantar man sig med användningen av integrationsbrickan med hjälp av dramametoder och funktionalitet, även genom att reflektera över integrering ur invandrares perspektiv. Under verkstaden reflekterar man över avdelningens möjligheter att ordna verksamhet som stöder integrering samt rekrytering av invandrare som aktiva aktörer.

Verkstaden ordnas samtidigt i olika lokaler på finska och svenska.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Naturen som favoritplats
1:a våningen, Conference room 12

Tid som tillbringas i naturen och motion främjar vårt välbefinnande. Detta har synts under de senaste två åren, när FRK:s frivilliga och närståendevårdare har sökt sig till naturen för att söka styrka i spåren av coronapandemin. Kom och hör mer, få idéer för vardagen och frivilligverksamheten.

Spår: Välmående frivilliga

Utveckling av avdelningarnas egen medelanskaffning
1:a våningen, Conference room 13

Kom och diskutera utvecklingen av avdelningarnas egen medelanskaffning. Vilka behov har avdelningarna och vilken typ av stöd behöver avdelningarna? Du får också konkreta tips om utveckling av avdelningens egen medelanskaffning.

Samma verkstad ordnas för distansdeltagare på lördagen kl. 10.45–12.00.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Psykologisk känsla av trygghet och psykisk sårbarhet
2:a våningen, Aulanko-salen

Psykologisk trygghet är upplevelsen av att kunna känna sig trygg i den gemenskap där man befinner sig. Du kan fråga saker utan rädsla för att bli förlöjligad. Kom och lyssna på en föreläsning av psykolog Nina Lyytinen, medlem i FRK:s psykosociala beredskapsgrupp, om hur vi försäkrar oss om att hjälpmottagarna känner sig trygga.

Verkstaden ordnas som hybridverkstad, vilket betyder att man också kan delta på distans.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Finlands Röda Kors samarbete med skolor och läroanstalter
1:a våningen, Conference room 14

Hämta världen till skolan! När vi är verksamma på skolor och läroanstalter ger vi barn och ungdomar möjligheten att lära känna Röda Korset. Vi ger unga personer färdigheter och mod att hjälpa samt stärker deras interaktion. Kom och ta del av färdiga material och få tips för skolsamarbete!

Verkstaden ordnas som hybridverkstad, vilket betyder att man också kan delta på distans.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Säkrare situationer och skapande av dem
3:e våningen, Conference room 35

Bli inspirerad och inhämta kunskap om att skapa säkrare situationer i frivilligverksamheten! Vi berättar för dig varför frågan är viktig, och vad man ska ta hänsyn till när man skapar en säkrare situation.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Uteträff 1.0
Utomhus

Hur skulle det vara om du gick ut för att få lite frisk luft och lära känna de andra deltagarna i evenemanget medan du promenerade i den vackra naturen i Aulanko? Samtidigt kan ni utbyta tankar med de nya bekantskaperna om till exempel era frivilliguppgifter. Promenadrutten är valfri.

Samma verkstad ordnas också på lördagen kl. 17.15–18.15.

Spår: Välmående frivilliga

Lördag kl. 17.15–18.15

Lugnt sinne – välbefinnandeverkstad
2:a våningen, Conference room 21

Varför lönar det sig att satsa på det mentala välbefinnandet? Vad hjälper dig att slappna av? Kom och hör tips, diskutera och få ett lugnt sinne. Elina Torro, fysioterapeut och magister i hälsovetenskaper, leder oss i ämnet. Dessutom övar vi avslappning genom praktiska övningar.

Spår: Välmående frivilliga

Vilken är Röda Korsets verksamhet i andra länder?
2:a våningen, Aulanko-salen

I den här verkstaden har vi distanskontakt med frivilliga från nationella föreningar i våra partnerländer, och får höra om hurdan frivilligverksamhet de har i sitt eget land. Kom och inhämta ny kunskap om Röda Korsets internationella verksamhet!

Verkstaden ordnas som hybridverkstad, vilket betyder att man också kan delta på distans. Verkstaden hålls på engelska.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Genomgång som del av frivilligas välmående
Distansverkstad, länk på RedNet

Kom och skaffa verktyg för att stöda de frivilligas välmående efter psykiskt påfrestande situationer! Verkstaden använder sig av metoder för avlastningssamtal.

På lördagen ordnas den här verkstaden enbart för evenemangets distansdeltagare och på söndagen mellan kl. 9.00–10.30 skilt för närdeltagare.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Säkerhetsfärdigheter för att förhindra olyckor
1:a våningen, Conference room 14

Hur kan jag själv bidra till att förhindra olyckor? Kan jag göra något för att främja säkerheten för mina närstående och minska antalet olyckor? Kom och få praktiska tips för din vardag och öka din förståelse för olyckor i hemmet och på fritiden samt förhindrandet av dem.

Verkstaden ordnas på två språk (finska-svenska).

Spår: Välmående frivilliga

Uteträffar 2.0
Utomhus

Hur skulle det vara om du gick ut för att få lite frisk luft och lära känna de andra deltagarna i evenemanget medan du promenerade i den vackra naturen i Aulanko? Samtidigt kan ni utbyta tankar med de nya bekantskaperna om till exempel era frivilliguppgifter. Promenadrutten är valfri.

Samma verkstad ordnas också på lördagen kl. 16.00-17.00.

Spår: Välmående frivilliga

Nya med! Nya frivilliga med hjälp av Oma
1:a våningen, Conference room 12

Undrar du varför det lönar sig att använda frivilligsystemet Oma Röda Korset och vilken nytta det gör för avdelningen? Efter den här verkstaden behöver du inte längre undra, istället blir Oma en naturlig del av även er avdelnings vardag.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Den innovativa Hungerdagen
1:a våningen, Conference room 13

Minskandet i användningen av kontanter tvingar oss att fundera på hur det lönar sig att utveckla Hungerdagen, så att den även i framtiden kan vara hörnstenen i vår beredskap. Kom och utbyt erfarenheter med andra frivilliga och bli inspirerad av något nytt.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Det nya normala – avdelningarnas och frivilligas erfarenheter av coronan
3:e våningen, Conference room 35

I verkstaden sammanfattar vi frivilligverksamheten under coronatiden och diskuterar tillsammans om vilka erfarenheter man haft av att vara frivillig under corona. I verkstaden arbetar man i smågrupper och sammanställer till sist tankarna.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Internet som ett verktyg för hjälpande
3:e våningen, Conference room 33

I verkstaden bekantar vi oss med Röda Korsets mål, nuläge och de frivilligas erfarenheter av att hjälpa via webben. Vi funderar tillsammans på olika möjligheter kring webbhjälp. Välkommen med!

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Söndag kl. 9.00–10.30

Sinnenas promenad
Utomhus

Välkommen på Sinnenas promenad! Vi bekantar oss med en modell för frivilligverksamhet som utvecklats i Åbolands distrikt. Vi gör utgående från deltagarnas önskemål en kort promenadtur i närmiljön och bekantar oss med vår omgivning med alla våra sinnen.

Verkstaden ordnas på två språk (finska-svenska).

Spår: Välmående frivilliga

Dialogpaus-metoderna som stöd för frivilligverksamheten
3:e våningen, Conference room 33

Dialogpaus är en diskussionsmetod som till exempel kan användas som ett led i att bygga förtroende, beslutsfattande eller när man vill föra samman olika människor. Efe Evwaraye, expert vid Stiftelsen Dialogpaus, ger en introduktion i dialogpaus-tillvägagångssättet och hur man kan använda det för att lösa konflikter i frivilligverksamheten.

Spår: Välmående frivilliga

Bemästra begreppen! Verktyg för att förstå diskussionerna
2:a våningen, Aulanko-salen

Varför talar man inte längre om etablering (kotouttaminen)? Vem utsätts för rasifiering? Invandrare eller inflyttade personer? Vad är antirasism? Vågar man säga något längre? Kom och bemästra begreppen! Vi ger verktyg för att förstå diskussionerna.

Verkstaden ordnas som hybridverkstad, vilket betyder att man också kan delta på distans.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Världen förändras – nyckeln är förutseende!
1:a våningen, Conference room 14

Kan världen eller framtiden förutsägas? Hur kan det vara användbart, till exempel vid planering av frivilligverksamheten? Vi bekantar oss med bland annat Sitras Megatrendkort och går igenom olika framtidsscenarier genom spel.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Vad hjälper mig att orka i frivilligarbetet?
3:e våningen, Conference room 35

Kom och diskutera och utbyt erfarenheter om att orka som frivillig. I verkstaden reflekterar vi tillsammans över lösningar och bra tips för att ta hand om sitt eget välbefinnande.

Verkstaden ordnas på två språk (finska-svenska).

Spår: Välmående frivilliga

Genomgång som del av frivilligas välmående
2:a våningen, Conference room 21

Kom och skaffa verktyg för att stöda de frivilligas välmående efter psykiskt påfrestande situationer! Verkstaden använder sig av metoder för avlastningssamtal.

Samma verkstad ordnas för distansdeltagare lördagen kl. 17.15-18.15.

Spår: Beredskap i en föränderlig värld

Nya med! Hur får vi fler frivilliga med i vår verksamhet?
1:a våningen, Conference room 12

Syftet med verkstaden är att göra avdelningarnas frivilliga intresserade och inspirerade för att välkomna nya frivilliga med i verksamheten, genom att ge mycket konkreta tips. Välkomna med att dela med er av era egna idéer och erfarenheter!

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset

Kommunikationsträning för frivilliga
1:a våningen, Conference room 13

Hur kommunicera med media och förbereda sig på att journalister tar kontakt? Behöver du tips för intervjuer? Vill du veta mer om hur median fungerar och lära känna den intervjuades rättigheter? Under kommunikationsträningen för frivilliga lär du dig hur du kan se till att samarbetet med media är så enkelt som möjligt.

Spår: Förnyade och mångsidiga Röda Korset