Vanliga frågor

Fråga, så svarar vi! På den här sidan lägger vi till vanliga frågor och svaren på dem i takt med att frågor inkommer.

Du kan skicka din fråga till vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.

Kan man ta med sig barn till evenemanget?

Vi vill göra det möjligt för så många frivilliga inom Finlands Röda Kors som möjligt att delta vid evenemanget och för en del är det möjligt att delta endast om barnen kan följa med. Alltså, ja, barnen får gärna följa med!

Om du planerar att delta vid evenemanget tillsammans med barn, ska du så snart som möjligt ta kontakt med evenemangsarrangörerna. Till evenemanget planeras inte någon barnpassning eller liknande, men om efterfrågan är tillräckligt stor, kan vi tillsammans planera omsorgen om barnen under programmen. Observera att om barnet med tanke på dess ålder deltar i de gemensamma måltiderna, ska barnets vårdnadshavare täcka dessa kostnader för barnet.

Kontakta gärna oss!

Kan en minderårig frivillig delta i evenemanget utan en vårdnadshavare närvarande?

Vi vill fortfarande göra det möjligt för så många frivilliga inom Finlands Röda Kors som möjligt att delta i evenemanget, så ja, det går bra!

Med tanke på deltagarens ålder kan detta dock kräva en del specialarrangemang (såsom tillstånd av vårdnadshavare), men allt går att ordna. Om du som minderårig deltar i evenemanget utan en vårdnadshavare, ska du ange detta i samband med anmälan. Vi kontaktar dig i frågan före evenemanget.